Handicappolitisk seminar 2017 blev afholdt på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart den 29. september til 1. oktober med deltagelse af tillidsvalgte og politisk aktive fra hele landet.

I kommunalpolitik handler det om den personlige relation

Om kort tid venter kommunalvalget, og kommunalpolitikken er ekstremt vigtig for mennesker med handicap. Det er den, fordi staten vedtager en rammelovgivning, men det er op til kommunerne at udføre den og fastlægge de lokale serviceniveauer. Derfor prægede valget det netop overstående Handicappolitiske seminar i Dansk Handicap Forbund.

06. okt. 2017

Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg har netop haft 33 handicappolitisk aktive fra hele landet samlet til en intensiv træningslejr på årets Handicappolitiske seminar, hvor repræsentanterne er blevet dygtiggjort i at skærpe deres politiske budskaber og fik lejlighed til at prøve dem af på et bredt sammensat politikerpanel – med både landspolitikere og kommunalpolitikere.

Deltagerne er nu rustet til kommunalvalget og vil fungere som ambassadører, når de vender hjem til lokalafdelinger, kommuner, DH-afdelinger m.v.

Retssikkerheden var i fokus
Fem grupper fremlagde konkrete politiske problemstillinger for politikerpanelet, og det er bemærkelsesværdigt, at fire ud af fem grupper pegede på retssikkerheden som det vigtigste fokusområde.

Det handler om det værdige møde mellem borger og kommune, hvor alt for mange oplever, at deres sager går i hårdknude, eller man mødes af en uværdig sagsbehandling. Kunne man dog bare være sikker på, at retssikkerheden bliver håndhævet, så ville meget være løst, var der enighed om – også fra politikerpanelets side.

Interessant var det også at se, at når vi taler handicappolitik, så er partifarven ikke afgørende – ja, faktisk kan man opleve alliancer på tværs af partiskel, som man ikke havde forestillet sig på andre områder.

Den personlige relation er afgørende
Essensen af seminaret er ganske enkelt, at når vi taler om kommunalpolitik, så lyder rådet fra politikerne; Find de kandidater, som ønsker at prioritere området og skab en direkte og personlig relation. Læg vægt på den gode kommunikation og find de stærke argumenter.

Politikerne skal, som de selv udtrykker det, overskue enormt mange sagsområder, samtidig med at de skal varetage et fuldtidsarbejde ved siden af. Derfor har de brug for at få sat ansigter på og få beskrevet udfordringerne på en måde, så de kan huske dem og forholde sig til dem.

Kontakten til embedsværket er også vigtigt, så sats på begge dele og tænk over, at mange af de nye, som kommer ind efter valget, har begrænset viden og har brug for at blive ’klædt på’.

Op til seminaret blev der lavet en video, hvor vi talte med en politiker, en embedsmand og en borger om, hvordan man bedst muligt kommer igennem med sine pointer. Interesserede kan

" target="_blank">se videoen her.

Stærkt politisk fremmøde
Vi glæder os over et stærkt politisk fremmøde på seminaret. Mikkel Dragsmose-Hansen (SF), viceborgmester i Middelfart Kommune og spidskandidat for SF, leverede et tankevækkende inspirationsindlæg om borgerinddragelse og den virkelighed, som kommunalpolitikeren agerer i.

Mikkel Dragsmose-Hansen kom desuden med tre vigtige pointer til hukommelsen, hvis man som borger med handicap ønsker at komme igennem med sine pointer til politikerne. De tre gode råd

" target="_blank">kan ses i videoen her.

Et bredt sammensat politikerpanel tog imod budskaber, som deltagerne havde diskuteret og skåret til i grupper.

I politikerpanelet sad Benny Dall (EL), Kolding, Sonja Marie Jensen (S), Nyborg, Niclas Turan Kandemir (S), Odense, Henrik Nord (R), København, Karina Adsbøl (MF for DF), Kirsten Normann Andersen (MF for SF) og Ulla Sandbæk (MF for Alternativet).