Foto: Jeppe Kerckhoffs

Åben høring om reformen af førtidspension og fleksjob

Landstingssalen var stuvende fuld, da Folketingets beskæftigelsesudvalg havde inviteret til åben høring om reformen af førtidspension og fleksjob, som nu har fungeret i fem år.

31. jan. 2018

Beskæftigelsesudvalget havde inviteret til en åben høring, hvor udfordringerne af reformen blev meget grundigt belyst – dels med både stærke beretninger fra et borgerperspektiv, men også input fra beskæftigelsesministeren, kommuner, Dansk Socialrådgiverforening, Ergoterapeutforeningen, Ankestyrelsen, professor i socialret, advokat og læge. Høringen havde til formål at belyse reformen og effekten af den og er meget hensigtsmæssigt umiddelbart forud for den evaluering, som skal gennemføres i forligskredsen.

Det samlede indtryk fra dagens høring er, at flere parter erkender, at der er behov for justeringer af reformen. Nu er det så op til forligskredsen at levere. Fra Dansk Handicap Forbunds side har vi igennem det sidste år gennemført møder med ordførere fra alle de politiske partier og har haft møde med beskæftigelsesministeren. Vi har på møderne fremlagt konkrete forslag til justeringer af reformen og er en del af initiativet Værdig Reform, hvor 63 organisationer står sammen om en række konkrete ændringsforslag.

”Det har været meget positivt at få en samlet belysning af denne store udfordring, som har fyldt så meget i vores arbejde igennem de sidste fem år. Vi taler om mennesker, som ikke kan udvikle arbejdsevnen, og for denne gruppe er lovgivningen for uklar, for vi kan jo se, at mange af disse mennesker lander i forløb, som er udsigtsløse. Jeg oplever dog, at vi er kommet et stykke videre, fordi der er en voksende erkendelse af, at noget er ude af balance. Det giver mig et håb for de mange medlemmer, som er presset så urimeligt hårdt af reformen,” siger landsformand Susanne Olsen og fortsætter.

”Jeg hæfter mig ved, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen forventer en lovændring i indeværende folketingssamling. I den forbindelse vil jeg samtidig opfordre til, at man tænker over, hvor vigtigt det er at investere de nødvendige midler i de indsatser, som skal hjælpe vores medlemmer. Det kræver en individuelt sammensat og typisk en særlig håndholdt indsats, og det er ikke det, vi oplever på nuværende tidspunkt. Det er kommunerne, der skal levere, men det må være et fælles ansvar, at vi som samfund i fællesskab finder midlerne,” slutter landsformanden, som i øvrigt glæder sig over, at forbundets beskæftigelsesprojekt ’Fjern barriererne’ blev refereret under debatten.

”Det glæder mig at se, at det arbejde, vi gør, også kommer ud og arbejder derude, hvor det kan rykke noget,” konstaterer hun.

Forligskredsen skal nu evaluere reformen. Dette arbejde forventes afsluttet med udgangen af februar, hvorefter forhandlinger om en egentlig lovændring kan gå i gang.

Høringen kan ses i sin helhed via Folketingets TV.

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT