Foto: Christoffer Regild

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser

Hjælpeordningen borgerstyret personlig assistance (BPA), som nogle gange går under tilnavnet ’verdens bedste hjælpeordning’, er under pres. Det har vi vidst i årevis. Tirsdag er den til debat på forespørgsel af et flertal uden om regeringen, og det glæder Dansk Handicap Forbund, som kræver politiske indrømmelser.

01. jun. 2021

Flere og flere mennesker med handicap, som få hjælp efter servicelovens § 96 – borgerstyret personlig assistance (BPA) – har i de senere år oplevet at få den forringet i en grad, så deres liv ikke længere kan hænge sammen.

Tendensen bekræftes sort på hvidt i de tal, som viser et markant fald i antallet af bevilgede BPA-ordninger.

Et andet udtryk for det store pres er de uværdige overvågninger i borgernes hjem, hvor kommuner indsamler private oplysninger, men ikke får indhentet de relevante oplysninger, som kræver tillidsfuld dialog med borgeren og afsæt i den rette faglighed. Det kom frem efter afsløringer fra DR i februar.

På baggrund af sagen blev social- og ældreminister Astrid Krag kaldt i samråd. Og selvom ministeren var forstående over for problemets betydning for den enkelte, så kom der ikke konkrete indrømmelser fra ministeren.

Et område under pres
Afsløringerne og det øgede fokus på netop BPA-ordningen kommer parallelt med et politisk arbejde i det såkaldte BPA-netværk, som Dansk Handicap Forbund har taget initiativ til, bestående af blandt andet forbundet, CP Danmark og Muskelsvindfonden.

Det arbejde er sat i gang efter nogle år, hvor presset på BPA-ordningen bare er vokset og vokset, og medlemmer oplever at få skåret i eller klippet deres ordning i stykker, så deres liv ikke længere kan hænge sammen.

Netværkets indsatsgruppe har formuleret en række akutte problemer omkring brug af rådighedstimer, hjælpebehov ved indlæggelser samt det forhold, at såkaldte sundhedsydelser, som har helt almindelig dagligdagskarakter, bruges systematisk til at reducere i BPA-ordningerne.

”De akutte problemer må løses her og nu, hvis BPA-ordningen skal bevares, mens der også er behov for mere langsigtede løsninger, som skal sikre specialviden i visitationen og en højere grad af medfinansiering af ordningen, så det ikke er den lokale kommuneøkonomi, som afgør, hvilken hjælp borgerne kan få,” lyder det fra landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

Presset har de senere år også kunne aflæses direkte i omgørelsesprocenterne for BPA-sagerne ude i kommunerne.

I 2018 var der en omgørelsesprocent på 29,8 procent i de sager, der blev anket til Ankestyrelsen vedrørende BPA-ordningen, i 2019 steg det til 40,4 procent, og i 2020 er tallet på 34,8 procent, hvilket altså betyder fejl i mere end hver tredje klagesag.

Godt med fokus – nødvendigt med politiske indrømmelser
På baggrund af forbundets indsats og den senere tids generelle fokus på problemerne på BPA-området, har et flertal uden om regeringen tirsdag indkaldt social- og ældreminister Astrid Krag til forespørgselsdebat i Folketingssalen.

F 43 Om hjælp via borgerstyret personlig assistance 

Forespørgslen:

Hvad er ministerens holdning til, at personkredsen, der kan få fleksibel og helhedsorienteret hjælp via borgerstyret personlig assistance, er blevet indsnævret, at der er akutte problemer vedrørende brugen af rådighedstimer og afvisning af, at hjælperne følger borgerne under indlæggelse, og at almindelige, dagligdags pleje- og sundhedsydelser bliver fjernet fra hjælperordningerne?

Fremsat af: Karina Adsbøl (DF), Marie Bjerre (V), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Henrik Vinther (RV), Jakob Sølvhøj (EL), Brigitte Klintskov Jerkel (KF) og Mette Thiesen (NB)

Til: Social- og ældreminister Astrid Krag (S)  

Det er godt – og på høje tid – at fokus på BPA-området fastholdes på den måde, og at det bliver sat til debat i Folketinget, mener landsformand Susanne Olsen fra Dansk Handicap Forbund.

”Vi er meget glade for, at politikerne over en bred kam har udtrykt støtte til BPA-ordningen og støttet op om vores ønske om at få løst både akutte, men også mere langsigtede problemstillinger i ordningen. Det er en stor glæde, at en så afgørende ordning som BPA nu vil blive drøftet i folketingssalen, og vores fokus vil være på, om der kommer konkrete svar eller handlinger ud af det. Det er nødvendigt denne gang,” siger Susanne Olsen.

Det handler om mennesker
Det er nødvendigt med politiske svar og konkrete handlinger for at rette op på problemerne på BPA-området, fordi ordningen for dem, der har den, er helt nødvendig for, at de kan have det liv, som de ønsker med studier, arbejde, familieliv, fritidsliv og spontanitet, og hvad der ellers fylder i den enkeltes liv. Ordningen er populært sagt deres arme og ben, og derfor bliver den også fra tid til anden refereret til som verdens bedste hjælpeordning.

BPA-ordningen skal vi være stolt af i Danmark, mener Susanne Olsen.

”BPA-ordningen er helt afgørende for den enkelte, og som samfund er der grund til at være stolt af den, fordi den giver mennesker med meget indgribende handicap mulighed for at få et liv og bidrage til fællesskabet. Det må vi ikke udvande og ødelægge,” konstaterer landsformanden.

Forespørgselsdebatten tirsdag kan følges via Folketingets hjemmeside fra kl. 13.00 her. Debatten om BPA er programsat som punkt 50.

Efter planen er der desuden planlagt afstemning på baggrund af debatten den 3. juni.

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT