Foto: Gua Studio

Handicapområdet kræver ny finansiering – en uddybning

Den 22. oktober havde forbundet et debatindlæg i Altinget, hvor vi argumenterer for, at en styrket retssikkerhed kræver markante ændringer. Snak og kosmetiske ændringer er ikke nok. Indlægget er skrevet på baggrund af de tanker, som forbundets politiske udvalg har gjort sig. Vi uddyber her.

06. nov. 2020

I korte træk er Dansk Handicap Forbunds politik at få en grundig opretning af de problemer, som er opstået i kølvandet på kommunalreformen i 2007. Hovedproblemet er, at der er sket en markant afspecialisering af området. Det er kombineret med, at kommunerne står med det primære finansieringsansvar.

Det skaber en meget uhensigtsmæssig situation, hvor afgørelserne i de enkelte personsager påvirkes direkte af den lokale kommuneøkonomi. Det lægger som konsekvens et voldsomt pres på retssikkerheden for den enkelte og har sat mange borgere i en helt uacceptabel situation. Det er noget, vi dagligt kæmper med i enkeltsager, og som gang på gang dokumenteres i medierne – både på de sociale og i de traditionelle.

Fælles samfundsansvar – undgå ensidig kritik
Fokus – ikke mindst fra Christiansborgs side – har alt for ofte været ensidigt at kritisere kommunerne. Vi mener dog, det er for letkøbt bare at sige, at kommunerne skal overholde loven.

Vi mener, at man har forsømt at kigge på, hvordan vi som samfund i fællesskab får løst opgaven på en måde, så kommunerne kan koncentrere sig om det, de potentielt kunne være gode til.

De skal koncentrere sig om at være borgerens rådgiver og støtte i en gensidig tillidsfuld relation, hvor der er fokus på, at den enkelte skal være fuldt kompenseret for sin funktionsnedsættelse og dermed blive stillet lige med andre.

LÆS OGSÅ:
Retssikkerhedsproblem kræver ny finasiering af handicapområdet

Fokus på menneskers liv kræver ændret finansiering
Vi vil gerne have økonomien taget ud af ligningen, når der i frontlinjen skal træffes afgørelser i sager om mennesker med indgribende bevægelseshandicap.

For det første vi gerne have forpligtet kommunerne til at indhente specialviden fra stærke vidensenheder, som går på tværs, og som kan sikre, at der peges på de rigtige løsninger for den enkelte borger. Men forpligtelsen til at indhente specialviden kan ikke stå alene, for i dag er økonomien det centrale problem.

Derfor mener vi, at en løsning, der for alvor rykker, kræver en markant ændret finansiering af området, hvor kommunerne direkte får medfinansiering af de dyre ordninger fra centralt hold. Altså en model, som gør, at kommunen sætter borgeren før økonomien.

Det er vigtigt for os, at kommunerne på denne måde får en anden, men fortsat central rolle som borgerens sparringspartner. Vi ønsker et nærhedsprincip, som sikrer, at vores tillidsvalgte har indflydelse på området gennem lokaldemokratiet, hvor beslutningerne træffes sammen med borgerne, og hvor lokale politikere står til ansvar i deres nærmiljø.

Forbundets politiske udvalg forslår derfor, at der er områder som fx BPA, som ikke længere skal finansieres af kommunerne. Grundtanken er, at disse midler alene udløses, når kommunerne anvender den nødvendige specialviden.

Det sikrer et incitament til kommunerne for at inddrage specialviden og gå efter de rigtige specialiserede løsninger, som investerer individuelt i det enkelte menneske.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at specialisering for os ikke handler om bestemte matrikler (visse løsninger naturligvis undtaget), men derimod også i høj grad om, at der skal specialisering ind i selve visitationen.

Det er et faktum, at kommunerne ikke kan oppebære viden om så mange forskelige målgrupper og ordninger (som fx BPA), hvor der kan være en lille håndfuld borger i hver kommune. Netop derfor arbejder vi i Dansk Handicap Forbund for en model, hvor kommunen ’tvinges’ til at bede om hjælpen fra tværgående specialvidensenheder, som så udløser central finansiering.

På den måde mener vi, at vi sikrer en kombination af nærhed, som er et vigtigt element for vores medlemmer, og samtidig et incitament til at dem, der beslutter endeligt, har styr på, hvad de har med at gøre. Denne løsning tager udgangspunkt i, at handicapområdet må løftes solidarisk, så det ikke kun er den lokale kommunekasse, der bærer ansvaret.

Lovbrud skal have konsekvenser
Men en ændret finansieringsmodel kan ikke stå alene. Der er behov for at sende et kraftigt signal til kommunerne om, at loven skal overholdes. Det er simpelthen uacceptabelt, at så mange sager skal ende i et ankesystem frem for at forebygge gennem de rette afgørelser fra starten.

Derfor støtter vi samtidig ambitionen om, at det skal have konsekvenser for kommunerne, hvis borgerne ikke får den hjælp, de har behov for. Her er vi helt på linje med de forslag og anbefalinger, som er lanceret af Advokatsamfundet og Justitia om konsekvenser i form af godtgørelser, når borgernes retssikkerhed krænkes, og forslag om, at det skal være obligatorisk med borgerrådgivere i hele landet.

Specialeplanlægning udgør et vigtigt momentum
Sammen med en række samarbejdspartnere har forbundet igennem de senere år arbejdet intenst på at få politikerne til at erkende, at der skal ske noget. Den igangværende specialeplanlægning er et vigtigt skridt på vej imod at få rettet op på de områder, som gik galt i forbindelse med kommunalreformen.

Når vi som forbund er gået aktivt ind i regeringens arbejde med at analysere området med henblik på at sikre specialiseringen, så skyldes det, at det måske er det bedste momentum, vi har haft i årevis.

Vi er (med stor hjælp fra kampagner som #enmillionstemmer) nået dertil, hvor vi ikke længere behøver at bevise, at der er et problem. Borgerhenvendelser, organisationspres og tal fra fx Ankestyrelsen taler deres tydelige sprog, og det bliver anerkendt fra politisk hold, at der skal gøres noget.

Det er positivt, at man i processen omkring specialeplanlægning starter med grundige analyser af området, hvor man inddrager arbejdsgruppen, som vi også sidder med i. Der vil i processen også være tale om konkrete forsøg med modeller for specialisering, som forhåbentligt vil føre til bæredygtige løsninger, som bygger på et stærkt analytisk grundlag.

Læs ministeriets beskrivelse af specialeplanlægningen HER 

For ingen er længere i tvivl om, at der er massive problemer med retssikkerheden på handicapområdet. Det er den virkelighed, som #enmillionstemmer tydeliggør, og hos os i Dansk Handicap Forbund fortsætter vi med på den ene side at indgå konstruktivt i arbejdet med at skabe nye løsninger, men samtidig at lægge pres på, hver eneste gang vi taler med politikerne, som i sidste ende er dem, som skal levere varen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT