Foto: Colourbox.com

Fordommene lever i bedste velgående på arbejdspladserne

Flere danskere har fordomme over for mennesker med handicap. En ny undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd viser, at danskerne i stigende grad lader fordommene over for mennesker med handicap diktere deres holdninger til fx kommende kollegaer med handicap på arbejdsmarkedet. Der er behov for, at man mødes, hvis vi skal fordommene til livs, mener landsformand Susanne Olsen.

06. feb. 2019

Det er egentlig ret nedslående læsning, når man lader øjnene løbe ned over en ny undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd, som har undersøgt danskernes holdning til mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen er en efterfølger til en tilsvarende undersøgelse fra 2017, og udviklingen går den forkerte vej.

46 procent af de adspurgte er fx særligt bekymrede for, om en person med fysisk handicaps evne til at løse en specifik opgave på arbejdspladsen. Det er en stigning på 13 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2017.

LÆS OGSÅ: FORDOMME OM MENNESKER MED HANDCIAP FYLDER PÅ ARBEJDSPLADSEN (DCH)

Undersøgelsen viser desuden, at der er en stigning i antallet af mennesker, som føler sig særligt utrygge ved at have en kollega med handicap.

Den type fordomme og utryghed skal tages alvorligt, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Vi ved, at det betyder noget for fordommene, at vi møder hinanden, og når jeg bliver præsenteret for tal som dem fra Det Centrale Handicapråd, tænker jeg, at vi ikke har været gode nok til at skabe rum for, at mennesker med og uden handicap kan mødes,” lyder det fra Susanne Olsen.

I Dansk Handicap Forbund udgav vi sidste år rapporten Fjern barriererne, hvor det blandt andet kan ses, at virksomheder, der har haft mennesker med handicap ansat, har tendens til færre fordomme og er mere åbne over for at ansætte mennesker med handicap, end virksomheder, der ikke har tidligere erfaringer med at have mennesker med handicap ansat.

På samme måde er det erfaringerne fra Konsulentafdelingen i Dansk Handicap Forbund, at virksomheder ofte slet ikke tænker på deres ansatte med handicap som nogle, der har et handicap. For når de først er inden for døren i virksomheden, så træder handicappet i baggrunden.

”Alle vores erfaringer fra det arbejde, vi de seneste år har gjort på det her område, viser os, at det reelle møde mellem mennesker med og uden handicap er langt mindre fordomsfrit, end de tal, undersøgelsen peger på, og det er trods alt positivt og fortæller mig, at vi skal arbejde langt mere med det fremadrettet,” konstaterer Susanne Olsen.

Undersøgelsen fra Det Centrale Handicapråd er foretaget af Epinion blandt et repræsentativt udsnit af danskerne.

Seneste nyheder

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
28. jun. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Det nye ministerhold er på plads
27. jun. 2019

Det nye ministerhold er på plads

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister
26. jun. 2019

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019
19. jun. 2019

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT