Foto: Colourbox.com

Forældrekredsen: Det går ikke ubetinget godt med inklusionen

Det går godt med inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, lyder det fra skolelederne. Vi har spurgt medlemmerne i Forældrekredsen, og der er opfattelsen desværre en lidt anden.

13. nov. 2017

Siden 2012 har det være lovpligtigt for folkeskoler at inkluderer børn med særlige behov i den almindelige undervisning. I forbindelse med lovændringen blev der sat et mål om, at 96 procent af alle børn skulle gå i den almindelige folkeskole, og dermed ville der blive skåret kraftigt ned på antallet af pladser på fx specialskoler, som før lovændringen tog sig af børnene med særlige behov.

Ifølge en rundspørge, som DR har lavet blandt 489 skoleledere rundt om i hele landet, svarer syv ud af ti, at det går godt med inklusionen, og seks ud af ti svarer, at det går bedre med inklusionen nu, end det gjorde for fire år siden, hvor loven fortsat var ny.

Det kan man alt sammen læse på dr.dk

I Forældrekredsen i Dansk Handicap Forbund er man dog lidt mere tilbageholdene med de rosende gloser i forhold til inklusionsloven. For selvom det er positivt, at det går bedre med at inkluderer børn med særlige behov, så oplever forældrene til børn med fysiske handicap, fortsat store udfordringer.

”Der er langt fra skoleledernes overordnede opfattelse, til den oplevelse det enkelte barn og forælder sidder med. Det er derfor absolut ikke tiden til at hvile på laurbærrene,” siger formand for Forældrekredsen Randi Tolstrup, som har to børn med muskelsvind i skolealderen.

Hun efterlyser blandt andet, at den enkelte skole og lærer har bedre øje for at møde det enkelte barn på de præmisser, barnet skal mødes på. I det arbejde efterlyser hun blandt andet større fokus på såkaldt fagligt skema, som er et individuelt prioriteret skema til det enkelte barn.

”Det er vigtigt, at man møder barnet, der hvor det er, og får prioriteret skemaet, så man ikke overbebyrder barnet med opgaver, som det ikke magter. Det handler om at give barnet de bedste forudsætninger for at få mest muligt ud af skolen – både fagligt og socialt. Derfor er det vigtigt med individuelt prioriterede skemaer,” konstaterer Randi Tolstrup.

Derudover oplever Forældrekredsens medlemmer store udfordringer mellem skole og fritid, hvor et unødvendigt tungt bureaukratisk system gør det svært at vide, hvordan hjælperne skal og må agere.

”Vi oplever problemer med, at de hjælpere, der hjælper i skolen, ikke må gå med og hjælpe i frikvarterene eller til et privatarrangement i skoletiden. Det er et fuldstændig vanvittigt bureaukrati, som på ingen måder gavner barnets mulighed for at agere på lige fod med sine klassekammerater. Det er der ingen, der er tjent med,” mener Randi Tolstrup.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT