www.colourbox.com

Folketinget tilbage fra ferie – her er vores fokusområder

Når Folketinget åbner i dag, sker det i lyset af et finanslovsforslag, som på ingen måde prioriterer handicapområdet, skriver landsformand Susanne Olsen blandt andet i sin kommentar.

06. okt. 2015

Dansk Handicap Forbund ønsker at få fokus på, at der på vores område ligger nogle betydelige problemstillinger, som kræver handling fra politikerne. Som jeg antydede i min kommentar til finansloven, så tyder alt på, at vi i den kommende tid vil se et fortsat pres på handicapområdet.

Netop derfor mener jeg, at Folketingets åbning, hvor debatten vil køre til langt ud på aftenen, er en god dag at række fingeren i vejret og gøre opmærksom på nogle af de problemstillinger, som fylder for vores medlemmer.

Det er vigtigt at sige, at det er problemstillinger, som ikke kun er relevante for mennesker med handicap, men i den grad også for resten af samfundet, fordi de borgere, der i disse år presses, er borgere, som uden de rette indsatser og tilstrækkelig kompensation bliver mere plejekrævende og dermed dyrere; det er borgere, som ender med ikke at kunne bidrage til samfundet, hvilket politikerne gang på gang gør opmærksom på, at de skal.

Her på åbningsdagen for Folketinget vil jeg derfor fremhæve en række af de mest presserende problemstillinger, som Dansk Handicap Forbund i den kommende periode agter at gå i dialog med politikerne om:

Øremærkede midler til at højne standarden
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne ønsker vi en styrkelse af den personlige og praktiske hjælp, som ydes i og uden for borgernes hjem. Der er tale om helt basal hjælp i dagligdagen, som leveres af hjemmeplejen. Denne hjælp bliver i disse år mindre og mindre ude i kommunerne, og derfor ønsker vi, at der afsættes øremærkede midler, som kan bruges til at løfte standarden for de borgere, som har allermest brug for det. Dansk Folkeparti taler om, at de vil have 'en ægte ældremilliard'; i tillæg hertil siger jeg: husk nu mennesker med handicap.

Få ryddet op i reformen af førtidspension og fleksjob
I forhold til reformen af førtidspension og fleksjob er det også på høje tid, at der ses grundigt på, hvordan reformen virker. Der florerer rigtig mange personhistorier, som fortæller om meget syge mennesker, som presses langt ud over, hvad de kan holde til, og der florerer sågar historier om borgere, der er så syge, at de dør, mens de er i ressourceforløb. Der er derfor behov for at se nærmere på, om intentionerne i loven bliver indfriet; for eksempel, om ressourceforløbene virker og flere kommer i arbejde?

Samtidig er det nødvendigt at lytte til de mange beretninger om meningsløse og vedvarende arbejdsprøvninger, som til stadighed kommer frem.

En servicelov uden forringelser til gavn for borgere
Når serviceloven inden for kort tid skal revideres, er der lagt op til afbureaukratisering, forenkling og effektivisering. Her må jeg kraftigt advare imod at gennemføre snuptagsløsninger i jagten på besparelser. De mennesker, som er afhængige af hjælp via serviceloven, har oplevet, hvordan området igennem flere år er blevet udpint, og der er simpelthen ikke mere at 'hente' ude hos borgerne.

I dag ser vi, hvordan man må klare sig med et minimum af hjælp. En effektivisering må derfor fokusere på at lette unødig administration og bureaukrati, og det er afgørende, at der ikke trækkes midler ud af området. Dansk Handicap Forbund vil arbejde for, at man fortsat har ret til en konkret og individuel vurdering, og at borgerne ikke bliver 'puttet i kasser'. Retssikkerheden skal være i orden, og en revision skal komme borgerne til gavn og ikke byde på yderligere forringelser.

National takstmodel for BPA-ordninger
I forhold til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er det afgørende, at vi nu får en god løsning, som sikrer ro omkring den ordning, som er nøglen til, at mennesker med indgribende handicap kan leve en tilværelse som aktive samfundsborgere. Og det er ikke urimeligheder, jeg beder om. Nej, jeg beder blot om, at vi får en national takstmodel, som sikrer ensartet udmåling over hele landet. Men udmålingen skal være på et niveau, så man kan aflønne hjælperne efter den overenskomst, som er indgået af en række af arbejdsmarkedets parter, og som oven i købet er en skrabet aftale. Det, mener jeg ikke, er et urimeligt krav.

Samtidig skal det være muligt at afgive sit arbejdsgiveransvar til en udbyder, som leverer en ydelse af høj kvalitet og etik. Det kræver fastsættelse af et administrationsbeløb, som tager afsæt i, hvad det reelt koster at udføre denne opgave. Altså skal man ikke bare 'finde på et beløb', men estimere et beløb baseret på en seriøs analyse, som er baseret på en række faktorer, som vi er klar til at komme med et bud på.

Endelig er der stadig behov for en godkendelsesordning af de firmaer og foreninger, som byder ind på opgaven, og en anerkendelse af at uddannelse til borgerne i at være arbejdsledere skal fokusere på støtte og ikke kontrol.

Læg ikke yderligere pres på området – der er sparet nok
En sidste mærkesag er forsørgelsesgrundlaget for de mennesker, som på grund af handicap er henvist til at leve på ydelser som for eksempel førtidspension, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelser. Det er afgørende, at mennesker har et forsørgelsesgrundlag, som gør, at de kan leve og udvikle sig, men tendensen er desværre, at disse grupper halter bagefter, og mange har svært ved at få deres hverdag til at hænge sammen.

Med den finanslov, der er fremlagt, så er vi klar over, at der nok ikke tilføres midler til et løft af dette område, men vi må kraftigt appellere til, at man ikke presser disse grupper yderligere; for eksempel med et kontanthjælpsloft, som vil ramme mennesker med handicap uforholdsmæssigt hårdt, og med planerne om at skære i boligydelsen for pensionister, som det fremgår af finanslovsforslaget.

Hermed er arbejdsopgaverne for Dansk Handicap Forbund i den kommende tid tydelige og mange. Vi glæder os til samarbejdet og ønsker Folketingets politikere velkommen tilbage fra ferie.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT