Foto: Dansk Handicap Forbund

Folkemødet 2019: BPA-området skal fremtidssikres

BPA-ordningen udgør en afgørende løsning for mennesker med indgribende handicap, men den udfordres i disse år, og der er behov for nye initiativer, så ordningen kan fremtidssikres og bevare sin status som en hjælp, der giver borgerne muligheder for at leve et selvstændigt liv.

14. jun. 2019

Over en vegansk frokost fra DUOS var både repræsentanter fra handicaporganisationer, Egmont Højskolen, kommuner og Dansk Erhverv indbudt. Alle var enige om at, at BPA-ordningen er en meget vigtig ordning, som sikrer selvstændigt liv, og at man som borger kan leve et aktivt liv.

Samtidig blev der sat spot på de mange udfordringer, der i denne tid ses i forhold til ordningen. Der er stor forskelle på administrationen af ordningen fra kommune til kommune, der ses mange nedskæringer, og nogle er helt udelukket fra ordningen. Det blev fremhævet fra flere af deltagerne, at det alt for ofte er alt for svært at opnå den hjælp, man har behov for. Det giver konflikter, og tilliden bliver sat under pres.

Debatten gjorde det tydeligt, at der er behov for en alternativ værdisættelse af ordningen – for eksempel fremhævede landsformand Susanne Olsen, hvordan der er et behov for at få talt de gode effekter ved ordningen op.

Praksis er imidlertid, at der er stort pres på ordningen rundt omkring i landet, men det blev også flere gange nævnt, at ordningen må være et fælles ansvar. Derfor må det ikke være afhængigt af den lokale kommuneøkonomi, om man kan få den hjælp, man har behov for.

På den baggrund blev der talt om behovet for en finansieringsreform, som kan understøtte de kommuner, som kan have svært ved at løfte opgaven – både i forhold til specialviden og økonomi.

”Dansk Handicap Forbund ser store muligheder, når så mange forskellige parter grundlæggende er enige om, at ordningen skal fremtidssikres; fx ved at kigge på en forbedret medfinansiering til kommunerne. Det er et positivt fundament, som vi skal bygge videre på, men vi er altså nødt til at se på nogle konkrete tiltag, som kan bringe os videre. Det vil vi arbejde videre på, og det må meget gerne ske i samarbejde med nogle af de deltagere, som deltog i debatten,” siger Susanne Olsen.

I debatten deltog:

 • Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap Forbund
 • Sofus Rossing, divisionsdirektør, DUOS
 • Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Helene Birgitte Rasmussen, socialchef, Gentofte Kommune
 • Helle Linnet, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør, Vordingborg Kommune
 • Janus Tarp, formand, PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen
 • Lene Fruelund, medlem af KL's socialudvalg, KL
 • Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Sif Holst, næstformand, Danske Handicaporganisationer
 • Simon Toftgaard Jespersen, formand, Muskelsvindfonden
 • Sanne Rubinke, lærer og socialrådgiver, Egmont Højskolen
 • Søren Windell, rådmand, Odense Kommune

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT