Illustration: Niels Poulsen

Flere skal i job med håndholdt indsats og gode historier

Dansk Handicap Forbunds arbejde for et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap fortsætter. Et nyt projekt ”Vi gør en forskel – gør du?”, som netop er blevet bevilget, skal sikre, at flere mennesker med funktionsnedsættelser får foden inden for på arbejdsmarkedet frem mod 2022.

20. maj 2020

I et nyt projekt skal Dansk Handicap Forbund sammen med en række samarbejdspartnere sikre, at flere langtidsledige med en funktionsnedsættelse får job eller kommer i uddannelse.

Projektet, som løber over de næste to år, er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og det trækker på mange af de erfaringer, som Dansk Handicap Forbund har fra tidligere projekter.

Blandt andet er der fokus på en mere håndholdt indsats, hvor der i projektet ansættes en såkaldt jobformidler, som skal finde og følge de jobsøgende med funktionsnedsættelser tæt, så det sikres, at der sker et ordentligt og realistisk match mellem den jobsøgende og den kommende arbejdsgiver. Desuden etableres et såkaldt efterværn i projektet, som skal sikre, at den jobsøgende og arbejdsgiveren finder hinanden fra starten af for at sikre en langvarig og tilfredsstillende ansættelse for begge parter.

Dette fokus på både den jobsøgende og arbejdsgiveren er i noget, som Dansk Handicap Forbund går meget op i, da det er nøglen til at sikre varig beskæftigelse. Det mener netværkschef i Dansk Handicap Forbund Kurt Holm Nielsen.

”Vi ved, hvor vigtigt det er, at medarbejder og arbejdsgiver finder og forstår hinanden, hvis det skal ende godt. Derfor er efterværnet vigtigt, og vi vil samtidig bidrage med den viden, vi har gennem 95 år som handicaporganisation, og fra tidligere beskæftigelsesprojekter, som vi har gennemført,” siger han.

Derudover er det også et element i projektet, at virksomhederne deler deres gode historier med hinanden, så de dermed inspirerer flere til at tage et socialt ansvar og ansætte en fra målgruppen. Vigtigheden af at virksomheder deler succeshistorier med hinanden på det her område, ved vi fra projektet ”Fjern barriererne”, som forbundet offentliggjorde resultaterne af i 2018.

”Fra "Fjern barriererne" ved vi, at virksomheder inspireres meget af hinanden, og særligt virksomheder, som ikke tidligere har haft ansat mennesker med handicap, finder det vigtigt at høre om andre virksomheders erfaringer med at ansætte fra den målgruppe. Derfor er det også en del af dette projekt,” konstaterer Kurt Holm Nielsen.

Kurt Holm Nielsen er projektleder i projektet, som er støttet af STAR. Og han er både stolt og glad over, at Dansk Handicap Forbund har fået bevilget pengene til at realisere projektet.

”Det fortæller mig, at vores medlemmer og den målgruppe, de repræsenterer på arbejdsmarkedet, er i fokus, og at man ønsker at gøre en ekstra indsats her. Det er vi meget glade for, for vi ved, at de både kan og vil bidrage, når blot de barrierer, der findes for dem, bliver gjort mindre,” siger Kurt Holm Nielsen.

Projektet ”VI gør en forskel – gør du?” løber frem til 2022 og er støttet med 3.246.848,83 kr. af STAR. Projektet gennemføres i Fredericia, Furesø og Skanderborg Kommuner. Derudover er blandt andet Salling Group og Danske Malermestre samarbejdspartnere i projektet.

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Socialområdet vender tilbage til normalen
11. jun. 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT