Foto: Colourbox.com

Finanslovsforhandlingerne er i gang: Kommer der en løsning på overvågningsproblematikken?

Siden 2015 har en dom i Vestre Landsret gjort det ulovligt at yde kontant støtte til hjælpertimer til overvågning efter servicelovens paragraf 95, stk. 3. Siden da har flere ministre anerkendt de berørte familiers problemer, men endnu er der ikke fundet en løsning.

24. okt. 2019

Siden 2015, hvor landsretsdommen på servicelovens paragraf 95, stk. 3 blev afsagt, har flere hundrede familier levet i usikkerhed eller ligefrem blevet tvunget til at sende deres barn – eller andre familiemedlemmer – med indgribende handicap på bosted, selvom de hellere ville beholde barnet hjemme.

Årsagen er, at man efter det fyldte 18. år ryger ind i voksenbestemmelserne på handicapområdet, og i dem er det ikke lovligt at give kontant støtte til hjælpertimer ved overvågning efter servicelovens paragraf 95, stk. 3. Derfor har familierne selv skulle yde hjælpen uden fx at modtage tabt arbejdsfortjeneste, og det har reelt ikke været en mulighed for de fleste, hvorfor de har følt sig tvunget til at sende deres barn på døgninstitution.

”Resultatet af dommen har været, at de berørte familier har været tvunget til at sende et familiemedlem på døgninstitution,” fortæller landsformand Susanne Olsen.

På trods af, at Dansk Handicap Forbund og flere andre handicaporganisationer har råbt op om problemstillingen, og selvom skiftende ministre har været opmærkesomme på problemstillingen, er der endnu ikke fundet en løsning, og familierne står i samme situation i dag, som de gjorde i 2015 – og hvert år kommer der flere familier til.

Støttepartier klar til at finde løsning
Torsdag meldte regeringens støttepartier sig dog klar til at finde en løsning i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Enhedslisten melder ud, at de er klar til at afsætte 25-28 millioner kroner til forslaget, mens de to øvrige støttepartier ikke vil sætte konkret beløb på.

Hos Dansk Handicap Forbund er landsformand Susanne Olsen glad for, at støttepartierne melder så klart ud i forhold til at få løst problemet, for det er ikke kun et problem, som gør sig gældende for børn, der runder 18 år.

”Overvågningsproblemet rammer i lige så høj grad voksne mennesker, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at ægtefællen eller andre nærtstående varetager ordningen og sikrer, at familien kan blive sammen i eget hjem,” siger hun.

Handicapordfører Daniel Toft Jacobsen (S) anerkender, at der er et problem, der skal løses, men alligevel er han over for Altinget ikke klar til at garantere, at der kommer en løsning for de berørte familier. ”jeg er også en del af et hold, og der er mange ting på uddannelses- og sundhedsområdet eksempelvis, vi også gerne vil lykkes med. Så det er ikke sikkert, at alle de ting, regeringen gerne vil, kommer til at ske allerede her fra starten af,” siger han til Altinget Social.

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Socialområdet vender tilbage til normalen
11. jun. 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT