Foto: Gua Studio

Finanslov for 2020: Overvågningsproblematikken er løst for nogle, men ikke for alle

Finansloven for 2020 er på plads, og med den er der kommet en løsning på overvågningsproblematikken. Desværre inkluderer aftalen ikke alle med massive hjælpebehov, og dermed er situationen den samme for familier til personer med handicap over 23 år. Det er ikke godt nok, mener landsformand Susanne Olsen.

03. dec. 2019

Dansk Handicap Forbund har i spænding afventet den endelige finanslovsaftale. Det helt store spørgsmål har været, om den ville indeholde en løsning for de mange mennesker med indgribende funktionsnedsættelser, som har behov for overvågning, fordi de ellers vil være i livsfare. Denne hjælp er siden en landsretsdom i 2015 blevet fjernet, og de berørte oplever i stedet, at de tvinges til at sende deres familiemedlemmer med handicap på botilbud eller plejehjem.

I finanslovsaftalen vil man nu finde en løsning for de 18-23 årige, og man vil i den forbindelse nedsætte en arbejdsgruppe, som skal kigge nærmere på de konkrete løsningsmuligheder.

Landsformand i Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, kvitterer på den ene side for, at man tager et skridt i retning af at finde en løsning, men hun er samtidig dybt forundret over, at partierne bag aftalen ikke har medtaget voksengruppen. Det er ganske enkelt ikke godt nok, mener hun.

”Der er tale om en gruppe mennesker, som har et så massivt behov for hjælp, også efter de er fyldt 23 år. Vi har arbejdet intenst med at få politikerne gjort opmærksomme på de menneskers udfordringer, og vi har igen og igen fået positive tilbagemeldinger fra politikkerne om, at man ville have dem i tankerne. Alligevel er de ikke med i en løsning,” siger hun og fortsætter.

”Vi skal huske på, at voksengruppen er mennesker i midten af livet, som fratages deres mulighed for at blive i eget hjem sammen med familien. Denne gruppe møder vi hver eneste dag i vores rådgivningsarbejde, og for dem, som havde håbet på en løsning, er dagens nyhed en stor skuffelse,” konstaterer Susanne Olsen.

Partierne bag finansloven er blevet enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afdække, hvordan en løsning på overvågningsproblematikken i øvrigt skal se ud og finansieres.

”Vi vil naturligvis søge indflydelse på denne proces og vil i den forbindelse fortsætte med at arbejde for løsninger for alle borgere med overvågningsbehov – uanset om man er ung eller voksen,” siger Susanne Olsen.

Teksten vedrørende overvågningsproblematikken fra finansloven for 2020:

”Overvågning om natten i eget hjem til unge med svære handicap. Forældre til børn med svære handicap kan i dag passe deres børn i eget hjem og modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Når barnet fylder 18, bortfalder denne ret, hvorefter der alene kan gives tilskud til personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Mange forældre til unge med svære handicap, som ikke selv kan være arbejdsledere, bliver derfor nødt til at lade deres børn overgå til et botilbud, hvor der er mulighed for overvågning om natten.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er på den baggrund enige om, at unge med behov herfor i alderen 18 til og med 23 år fremover skal tilbydes overvågning om natten. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der nærmere skal afdække målgruppe og udgifter til tilbud om overvågning om natten.

Der afsættes 30 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023.”

Læs hele finansloven 2020 her.

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Socialområdet vender tilbage til normalen
11. jun. 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT