Foto: Jeppe Kerckhoffs

Fem principper skal styrke de pårørende på handicapområdet

Bag mennesker med handicap står ofte en eller flere pårørende, og det er baggrunden for, at Dansk Handicap Forbund er én af 30 organisationer, der bakker op om bedre vilkår for pårørende. De fem principper for bedre vilkår for pårørende præsenteres torsdag.

19. nov. 2019

Selvom Dansk Handicap Forbund primært er interesseorganisation for mennesker, som er direkte berørte af et fysisk handicap, så er og har de pårørende i mange år været en del af forbundets interessevaretagelse. Det er blandt andet sket gennem Forældrekredsen, som henvender sig til forældre til børn med handicap.

Også lokalt har pårørendeproblematikken fyldt i Dansk Handicap Forbund, og flere lokalafdelinger rundt omkring i landet arrangerer med jævne mellemrum arrangementer, som er henvendt til eller tager udgangspunkt i de problemer, der er for pårørende til mennesker med handicap.

I sommer var forbundet desuden med til at udvikle kampagnen #enmillionstemmer sammen pårørendegruppen #enmillionstemmer – pårørende til handicap og psykisk sårbarhed og Muskelsvindfonden.

Som en del af 30 danske organisationer – heriblandt ÆldreSagen, Danske Handicaporganisationer og en række andre – står Dansk Handicap Forbund bag fem principper for at forbedre vikårene for pårørende til blandt andet mennesker med handicap i Danmark.

Principperne præsenteres tirsdag hos ÆldreSagen i København under oveskriften: Bedre vilkår for pårørende. De 30 organisationer ønsker, at de pårørendes retssikkerhed skal styrkes, og at de pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres. Derudover indeholder principperne krav om, at viden i forhold til pårørendes vilkår og støtteordninger skal styrkes, at helbredsproblemer og social isolation hos gruppen skal forebygges, og at de pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv.

Læs mere om de fem principper.

De fem principper er blevet til på baggrund af en undersøgelse fra KMD, Pårørende i Danmark og ÆldreSagen, som blandt andet viser, at hver fjerde bliver psykisk påvirket af rollen som pårørende, og hver femte oplever fysisk påvirkning. Knap 60 procent af de pårørende, som er med i undersøgelsen, oplever, at den offentlige hjælp til plejeopgaven er utilstrækkelig.

Generelt er det landsformand Susanne Olsens oplevelse, at de pårørende er blevet mere pressede over årene i takt med, at handicapområdet generelt har oplevet nedskæringer. Og det er helt urimeligt, mener hun.

”Som samfund kan vi ikke være bekendt at svigte den her gruppe. Samtidig er det meget uklogt i et samfundsperspektiv, fordi vi potentielt ender med en gruppe mennesker, som bliver nedslidt eller på anden måde ikke kan deltage på arbejdsmarkedet, fordi pårørendeopgaven, i forhold til fx vores målgruppe, er blevet for stor og krævende,” siger Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbund var, sammen med de øvrige organisationer bag initiativet afsender på et debatindlæg om behovet for bedre vilkår til de pårørende, i Kristelig Dagblad mandag.

Læs debatindlægget.

Seneste nyheder

Tilbageblik: Et travlt halvår i SAPU
26. mar. 2020

Tilbageblik: Et travlt halvår i SAPU

Forbundet på ’nedsat blus’ på grund af corona
18. mar. 2020

Forbundet på ’nedsat blus’ på grund af corona

Ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet som følge af coronakrisen
18. mar. 2020

Ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet som følge af coronakrisen

BPA og coronasmitte? Sådan forholder du dig
13. mar. 2020

BPA og coronasmitte? Sådan forholder du dig

Nyt om corona: Gode råd til risikogrupper
13. mar. 2020

Nyt om corona: Gode råd til risikogrupper

Danmark lukker ned på grund af coronavirus
12. mar. 2020

Danmark lukker ned på grund af coronavirus

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT