Foto: Colourbox.com

Fejlene fortsætter: Problemerne på handicapområdet skal løses nu

Fejlprocenterne på handicapområdet fortsætter med at stige. Det kræver handling, og kursen er klar, mener Dansk Handicap Forbund: Der skal ske et meget konkret løft af retssikkerheden, kommunerne skal suppleres med stærke vidensenheder og ændrede finasieringsformer.

22. sep. 2020

I Dansk Handicap Forbund kan vi endnu engang konstatere, at omgørelsesprocenten for klagesager på handicapområdet er skyhøjt. Således viser de seneste tal fra Ankestyrelsen, at 46 procent af alle sager på voksenhandicaområdet, der endte i Ankestyrelsen, var fejlbehæftet. Det er en fordobling siden 2017.

Dansk Handicap Forbund kan kun understrege, at der må findes løsninger med det samme. For bag tallene gemmer der sig hel almindelige mennesker med handicap, hvis hverdag afhænger af, at man får korrekte afgørelser fra kommunerne, mener næstformand i Rikke Kastbjerg.

”Tallene er alt for høje, og det bekymrende er, at der under disse tal gemmer sig et mørketal, for mange afgørelser når aldrig til ankesystemet – simpelthen fordi borgerne ikke har de ressourcer eller den støtte, som er nødvendig for at klage,” lyder det.

Det har ingen konsekvenser for kommunerne at bryde loven, og det er tydeligt, at der mangler viden, og der desværre mange steder ses et entydigt fokus på økonomi, lyder det fra næstformanden.

”Det er en helt uacceptabel situation, og det vidner om, at der er nogle strukturelle problemer, som vi er nødt til at få løst i fællesskab. Gør vi ikke det, lader vi en hel befolkningsgruppe i stikken, og vi anvender vores økonomiske midler helt forkert. Den nuværende praksis gør folk passive og mere behandlingskrævende,” konstaterer Rikke Kastbjerg.

Kommunerne skal både understøttes og møde konsekvens
Dansk Handicap Forbund mener, der skal handling til hurtigst muligt – for kommer der ikke det, vil vi kunne høre den samme historie igen om et år.

”Vi skal som samfund se på en fælles løsning af disse udfordringer. I dag har kommunerne eneansvaret for at løse opgaven, og det er den lokale økonomi, som skal bære udfordringerne alene. Det kan alt andet lige kun give et uhensigtsmæssigt pres på retssikkerheden,” siger Rikke Kastbjerg og fortsætter.

”Derfor vil vi gerne have fokus på, at kommunerne skal gøre det, de potentielt er gode til: nemlig at sikre den borgernære kontakt, mens det er et fælles samfundsansvar at sikre, at økonomien og specialiseringen til enhver tid er til stede.”

Det er helt afgørende, at disse problemer adresseres i forbindelse med den igangværende specialeplan på handicapområdet, men der skal også ses på ændrede finansieringsformer, så det ikke er den lokale kommunekasse, som afgør, om man skal have den hjælp man har behov for.

LÆS OGSÅ:
Længe ventet specialeplanlægning på handicapområdet sat i gang
Speciale beskriver de hårde konsekvenser, når der skæres i hjælp til medlemmer

”Det ville desuden være klædeligt, om vi kunne få indført konsekvenser, når man uberettiget fratager eller nægter borgerne hjælp, som de er berettiget til. Det har store konsekvenser for borgerne, når kommunerne vurderer forkert. Som det er nu, har det ingen konsekvenser for kommunen, som er den stærke part i det her,” mener Rikke Kastbjerg.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT