Evaluering - Brug for flere justeringer af førtidspension- og fleksjobreformen

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har mandag gjort status i forbindelse med evalueringen af førtidspension- og fleksjobreformen. Resultatet viser med al tydelighed, at der er behov for yderligere justeringer.

20. mar. 2018

I forbindelse med evalueringen af førtidspension- og fleksjobreformen er det blevet tydeligt, at alt for mange ressourceforløb er præget af en manglende indsats.

”Det betyder, at forløbene reelt bliver en parkering af en række borgere – blot på en lavere ydelse end førtidspensionen. Det er et billede vi kan genkende, og dette forhold bør der meget hurtigt rettes op på,” lyder det fra landsformand Susanne Olsen.

Evalueringen viser desuden, at der er kommet flere i fleksjob på få timer (mindre end ti timer om ugen), men det er kun i meget begrænset omfang lykkes at opnå en progression i arbejdsevnen. Det er et problem, mener Susanne Olsen.

”Den manglende progression peger på et meget centralt problem, som, vi mener, bør adresseres hurtigst muligt. Det er i dag en forudsætning, at der er en forventning om udvikling af arbejdsevnen, når man bevilges fleksjob på mindre end ti timer om ugen. Når dette ikke sker, så hænger det for vores målgruppe sammen med, at der sjældent sker en forbedring af situationen, og at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at arbejde sig ud af et bevægelseshandicap. Det bør forligskredsen handle på,” mener landsformanden, som også gerne kommer med forslag til en løsning på problemet.

”Når der dokumenterbart ikke sker progression, så bør fleksjob for mennesker med en arbejdsevne være en valgmulighed og førtidspension være muligt for denne gruppe.”

Justeringer ikke tilstrækkelige
Dansk Handicap Forbund har netop afgivet høringssvar om stramningerne af tildelingskriterierne for ressourceforløb. Her har vi anført, at disse justeringer ikke er tilstrækkelige, og vi har henvist til de seks forslag fra "Værdig Reform" – en sammenslutning af 62 organisationer, som forbundet indgår i.

En nærlæsning af evalueringen er nu i gang i forbundet, men landsformand Susanne Olsen opfordrer allerede nu forligskredsen til at drøfte evalueringens resultater med et blik for de mennesker, som er blevet ramt meget hårdt af denne reform.

”Vi er naturligvis klar til at indgå i konstruktive drøftelser med politikerne, og vi ser frem til, at forligskredsen i nær fremtid præsenterer yderligere justeringer, så vi kan få et resultat, der sikrer, at beskæftigelse er meningsfuld for både borger, erhvervsliv og samfundet som helhed.”

Læs mere om evalueringen her.

Læs om Værdig Reforms forslag her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT