Illustration: Niels Poulsen

Et hektisk år for rådgivere og bisiddere

Dansk Handicap Forbund yder rådgivning og støtte til medlemmer, som har problemer med deres sag eller kommunikationen med kommunen. Vi yder faglig rådgivning via vores fire ansatte socialrådgivere og personlig sparring og støtte gennem vores frivillige bisiddere, som tager ud til medlemmer over hele landet og deltager ved møder hos kommunen.

22. dec. 2018

I 2018 har Dansk Handicap Forbund haft travlt med at hjælpe medlemmerne. Der har været mere end 1.000 henvendelser om hjælp, og socialrådgiverne har håndteret 450 udredningssager.

Henvendelserne kommer fra 95 kommuner, og dermed kan det med glæde konstateres, at tilbuddet benyttes af medlemmer fra hele landet.

Skal man nævne en top fem over de sagstyper, vi oftest ser, er det i nævnte rækkefølge: Støtte til køb af bil, borgerstyret personlig assistance, merudgiftsdækning, boligændringer og hjemmepleje.

Reformen af førtidspension fylder noget
Samtidig får vi dog også mange henvendelser vedrørende følgerne af reformen af førtidspension. Det handler både om sygedagpengeafklaring, ressourceforløb og fleksjob. Når rådgivningen går ind i sagerne, finder vi ofte fejl i den kommunale sagsbehandling. Det illustreres ved, at ud af de sager, hvor vi kender udfaldet af, har vi helt eller delvist fået ændret sagerne i 2/3 af tilfældene.

Bisidderne har samtidig haft et særdeles travlt år.

35 erfarne bisiddere har i løbet af året leveret 852 frivilligtimer – fordelt på formøder, myndighedsmøder og eftermøder sammen med medlemmerne. I alt har 129 enkeltpersoner fået hjælp fra en bisidder.

Et år med glæde og bekymring
Det er med stor tilfredshed, at landsformand Susanne Olsen kigger tilbage på rådgivningens og bisiddernes indsats i løbet af året.

”Mens vi hele tiden arbejder hårdt på at opnå politiske forbedringer og fastholde en acceptabel retspraksis, er der medlemmer, som akut står med udfordringer i deres hverdag. De kompensationsordninger, de har behov for, udgør fundamentet for deres liv. Populært sagt er det deres arme og ben, og disse medlemmer skal vi simpelthen gøre alt for at hjælpe her og nu,” siger landsformanden og fortsætter.

”Jeg glæder mig over, at vi får hjulpet rigtig mange, men som handicappolitiker bekymrer det mig samtidig, at vi finder så mange fejl i kommunernes forvaltning. Det kalder på politisk handling, og det er noget af det, vi har skarpt fokus på, for det, vi ser i rådgivningen, taler sit tydeligt sprog, og det bærer vi altid videre til det politiske niveau,” slutter hun.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT