Foto: Dansk Erhverv

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Efter Dansk Erhverv under Folkemødet satte fokus på iværksætteri med debatten: ”Iværksætteri for mennesker med handicap – en uudnyttet ressource?”, står tre parter nu sammen om at finde en model for at ligestille alle iværksættere

24. jun. 2022

Dansk Handicap Forund deltog på årets Folkemøde i debatten om iværksætteri, fordi der blandt mennesker med handicap er en interesse for at prøve kræfter med iværksætteriet. Det ved forbundet på baggrund af projektet ”Bootcamp for iværksættere med handicap”, som er et samarbejde mellem Dansk Handicap Forbund, Great Minority og Nossell og Co., finansieret af Turborgfonden.

Læs mere om projektet Iværksætterbootcamp ved at trykke her.

Frem til den 1. september kan du tilmelde dig Iværksætterbootcamp 2022: på dette link.

Derudover ved forbundet fra et netværk med andre virksomheder og organisationer, at flere virksomheder er interesseret i at købe ydelser hos mindre startups, fordi det er et godt supplement i de mange tilfælde, hvor man har afgrænsede opgaver, men ikke behov for en ansat medarbejder. Der er altså en mulighed for udbud og en efterspørgsel, og det er her harmonien opstår.

Iværksætteri for alle
Faglig- og politisk chef i Dansk Handicap Forbund, Jeppe S. Kerckhoffs, deltog i debatten under Folkemødet på vegne af forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU):

”I Dansk Handicap Forbund er vi glade for, at Dansk Erhverv på Folkemødet satte fokus på emnet. Forbundet tror på, at en af vejene til at finde de rigtige løsninger går gennem en forståelse for behov og mulighed. Vi ser nemlig behovet hos de virksomheder, som skal aftage arbejdskraften, der så må kombineres med de rette rammevilkår, som rent faktisk gør det muligt for det enkelte menneske at komme i gang.”

I det konkrete tilfælde handler det om at gøre op med de begrænsninger i fleksjobreglerne, som i dag betyder, at man ikke kan blive selvstændig i egen virksomhed

Inger Steen Møller, formand for SAPU

Som strukturen ser ud i dag for iværksætteri og fleksjob, er der flere barrierer, som gør det umuligt for personer med nedsat arbejdsevne at starte en virksomhed. Det gælder særligt ledige visiteret til fleksjob, som i dag ikke har en reel mulighed for at afprøve iværksætteri. Når man er ledig, er der her en ligestillingsmæssig problemstilling, som bremser udviklingen for både borger, virksomhed og innovation.

Iværksætteri kan derfor være svært at starte op for mange med en funktionsnedsættelse. Nogle kommer godt i gang, fx fordi de har en sikkerhed i deres førtidspension, og så er der enkelte eksempler på nogen, som kommer i gang, fordi deres funktionsnedsættelse har en karakter, der gør, at de kan bygge en virksomhed op ved siden af deres anden beskæftigelse. Men det drejer sig om enkelttilfælde, og det kalder på forandring.

En ligestillende model
Jeppe S. Kerckhoffs fremhæver på baggrund af debatten, hvor vigtigt det er at finde nye modeller, som kan ligestille iværksættere med og uden handicap:

”Ledige i fleksjobs manglende mulighed for at blive iværksættere er en udfordring, som forbundets politiske udvalg har stort fokus på. Derfor er vi glade for, at debattørerne - beskæftigelsesborgmester i København Kommune Jens-Kristian Lütken, beskæftigelsesordfører fra Konservative Malte Larsen, Dansk Erhverv og Dansk Handicap Forbund - på Folkemødet viste en interesse for at afprøve nye, bedre rammer for iværksættere med handicap.”

Debatten er godt i gang. Foto: Dansk Erhverv
Debatten er godt i gang. Foto: Dansk Erhverv

Hos Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg konstaterer udvalgsformand Inger Steen Møller, at flere års arbejde for at samle både private og offentlige parter om indsatsen for at åbne arbejdsmarkedet for mennesker med handicap efterhånden bærer frugt.

”Vi arbejder som udvalg over en bred front, men i det konkrete tilfælde handler det om at gøre op med de begrænsninger i fleksjobreglerne, som i dag betyder, at man ikke kan blive selvstændig i egen virksomhed, fordi reglerne ikke rummer mulighed for at lade en ledig borger få ro til at starte virksomheden op. Det gælder også, når man har en arbejdsevne, som er væsentlige lavere end de 30 timer, som er kravet i dag,” forklarer Inger Steen Møller og kigger fremad:

”Vores ambition er, at vi forholder os realistisk til det arbejdsmarked, som skal aftage vores medlemmers tilbud. Når vi, som vi netop nu har dialog med Dansk Erhverv om, finder løsningsmodeller, som balancerer markedshensyn over for borgerens behov for trygge rammer, så ser det ud til, at vi kan skabe nogle meget konkrete resultater, så iværksætteri bliver muligt for alle,” siger Inger Steen Møller med henvisning til et igangværende samarbejde om at finde en konkret løsningsmodel for iværksætterne.

Efter Folkemødet skrev Altinget en artikel om debatten, læs den ved at trykke her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap
09. mar. 2023

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke
17. feb. 2023

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala
10. feb. 2023

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år
07. feb. 2023

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform
24. jan. 2023

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe
13. jan. 2023

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT