Screendump

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

I ny analyse fra Dansk Erhverv vurderer hver tredje dansker, som er i berøring med handicapområdet, at kvaliteten er dårlig, mens syv ud af 10 er bekymret for handicapområdet i fremtiden.

24. jan. 2023

Det er afgørende for personer med fysiske- eller psykiske handicap at modtage den rette og tilstrækkelige specialiserede hjælp fra starten for at kunne deltage i samfundet på lige fod med andre borgere.

Ifølge Dansk Erhverv (DE) viser en ny analyse, at der er en stor tillidskrise på handicapområdet, der risikerer at skade velfærd og velstand. Analysen viser, at mere end hver tredje dansker (35 pct.), som er i berøring med handicapområdet, vurderer, at kvaliteten på området er dårlig. Det samme vurderer kun omkring hver femte (21 pct.), som ikke er i berøring med området.

Mange forventer desuden, at kvaliteten på området vil falde i fremtiden, og er derfor i høj grad bekymrede for dette, skriver DE og omtaler det som en tillidskrise, som kræver handling i form af en reform af handicapområdet.

Læs her analysen fra Dansk Erhverv ved a trykke her.

Forslag til reformen er udarbejdet
Dansk Handicap Forbund har længe udtalt et behov for en reform af handicapområdet. Landsformand Susanne Olsen glæder sig over, at Dansk Erhverv nu deltager i koret.

”Det er bemærkelsesværdigt, at erhvervslivet udkommer med denne analyse. I min optik er det et tegn på, at behovet for en reform af handicapområdet er bredt funderet i samfundet, og at det vil skabe store problemer, hvis ikke vi handler på det nu. Erhvervets analyse bekræfter de udfordringer, vi ser i vores rådgivningsarbejde, og de meldinger vi får fra vores lokalafdelinger.”

En samlet handicapbevægelse peger på, at en reform kræver; (1) Brug af specialviden skal være forpligtende i visitationen. (2) En ændret finansieringsmodel skal laves, så det ikke er den lokale kommuneøkonomi, som afgør hvilken hjælp, man kan få.

Danske Handicap Forbund har udarbejdet et bud på reformens udseende - læs forslaget ved at trykke her.

Retssikkerhed og tillid hænger sammen
I flere af Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger genkender man billedet af den manglende tillid på handicapområdet. Bjarne R. Thomsen, der er formand for Horsens afdeling, har netop af den årsag sat fokus på retssikkerheden på handicapområdet. Han forklarer:

”Jeg har været bisidder til mange møder mellem kommunen og medlemmer af vores forbund, og jeg har oplevet for mange episoder, hvor det ikke er til at forstå, hvorfor den nødvendige hjælp ikke kan tildeles. Mange oplever manglende vejledning, langsommelig sagsbehandling og manglende inddragelse af borgernes afgørende oplysninger om funktionsnedsættelsens betydning for hverdagen. Vi bliver nødt til at gøre noget.”

Oplevelserne i mødet med kommunen medfører, ifølge Bjarne, at mange oplever, at retssikkerheden ikke er der, hvilket går ud over tillidsrelationen mellem borger og myndighed.

For at begynde et sted har Bjarne arrangeret et stormøde for medlemmer af Dansk Handicap Forbund, hvor talspersoner fra Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Dansk Handicap Forbund vil holde oplæg om arbejdet med retssikkerhed på handicapområdet.

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT