Endnu en undersøgelse viser massive problemer: Politikerne må i arbejdstøjet

Der er alvorlige og udbredte problemer med kvaliteten af den faglige indsats på landets botilbud, og problemerne er kun blevet større i løbet af de seneste fem år. Det viser en ny rundspørge, som foreningen Lev har foretaget. Det understreger – igen – nødvendigheden af en reform af handicapområdet, og politikerne må komme i arbejdstøjet med det samme, mener landsformand Susanne Olsen

25. feb. 2022

De seneste fem år har stor udskiftning i personalet, højt forbrug af vikarer og for lav faglighed på landets botilbud for mennesker med udviklingshandicap haft omfattende konsekvenser for beboerne i form af øget mistrivsel og konflikter. Sådan lyder konklusionen i en ny rundspørge blandt pårørende til voksne med udviklingshandicap, der bor i botilbud.

Min datter er selv meget konfliktsky, så hun undgår enhver konfrontation og tilpasser sig, hvad hun får tilbudt, og det er yderst mangelfuldt.

Pårørende fra Levs undersøgelse

Hele 70 procent angiver, at de er enige i, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde på botilbuddet er faldet i løbet af de seneste fem år. En næsten lige så stor andel svarer, at andelen af uddannet pædagogisk personale er faldet mærkbart i samme periode. Mange af de adspurgte i rundspørgen påpeger, at udviklingen har store negative konsekvenser for beboerne.

Det skriver Lev i en pressemeddelelse torsdag.

Den stigende utryghed og tabet af kompetencer til at klare ting på egen hånd kommer til udtryk på forskellig vis. En pårørende forklarer eksempelvis: "Min datter er selv meget konfliktsky, så hun undgår enhver konfrontation og tilpasser sig, hvad hun får tilbudt, og det er yderst mangelfuldt."

En anden forklarer, at der sjældent er tid til at tage sig af hendes bror i botilbuddet, hvilket har store negative konsekvenser: "Der er forskellige vikarer hele tiden. Min lillebror får mange negative tanker af sin ensomhed. Jeg kan se, at han ældes hurtigt af mangel på samvær og humør."

De alvorlige og udbredte problemer med kvaliteten af den faglige indsats på landets botilbud understreger det akutte behov for handling, pointerer Anni Sørensen, der er formand i Lev.

”I en tid, hvor samfundet bliver stadig rigere, behandler vi nogle af samfundets mest sårbare mennesker stadig dårligere. Det er for mig at se den entydige konklusion på de pårørendes oplevelser i denne rundspørge, og det skal der handles på. Botilbud er menneskers hjem, og her skal der ikke være mistrivsel og højt konfliktniveau, som tilfældet tydeligvis er mange steder i dag. Der skal være høj pædagogisk faglighed og tryghed, udvikling og trivsel,” mener Levs landsformand Anni Sørensen.

Der er brug for en genopretning
Omkring fire ud af 10 af de pårørende i undersøgelsen oplever også, at der over de seneste fem år er kommet flere konflikter mellem personale og beboere og mellem beboerne indbyrdes. En tilsvarende andel er enige i, at det er blevet mere utrygt for beboerne i botilbuddene.

Levs landsformand mener, at rundspørgens resultater understreger behovet for en genopretning af kvalitet og faglighed på handicapområdet. Det er landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen enig i.

”Denne undersøgelse er desværre endnu en bekræftelse på, at der er et massivt behov for en reel reform på handicapområdet. Der er behov for nye stærke vidensenheder, som kan sikre, at visitationen sker på baggrund af specialviden,” siger Susanne Olsen og peger desuden på behovet for en grundlæggende ændring af financieringen af området, så det ikke er den lokale kommuneøkonomi, der bestemmer, hvilken støtte borgerne får.

Sidste år udgav forbundet sit bud på en reform af handicapområdet, og det er landsformandens forventning, at de ansvarlige politikere kommer i arbejdstøjet og får gennemført de ændringer, der skal til for at få rettet de massive problemer på området op.

”Vi er forbi det punkt, hvor man kan stikke hovedet i busken og love bedring gennem ’mere af det samme’. Vi vil se politiske forhandlinger med konkrete forandringer.”

Seneste nyheder

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet
22. jun. 2022

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID
09. jun. 2022

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!
24. maj 2022

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund
19. maj 2022

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT