Colourbox

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap

I projektet ”Netværksgrupper for forældre til børn med handicap” tilbyder Dansk Handicap Forbund forældrene til at deltage i netværksgrupper med andre forældre i en lignede situationen

28. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund tror på, at I som forældre er dem, der bedst ved, hvad det vil sige at have et barn med handicap. Derfor har forbundets specialkreds Forældrekredsen fået midler til og igangsat et projekt, hvor forældre til børn (0-18 år) med handicap kan møde andre forældre i en lignende livssituation.

I projektet får I som forældre mulighed for at komme i et netværk med andre forældre til børn med handicap. Her er der fokus på at udveksle erfaringer, give hinanden tips og tricks til hverdagens udfordringer og være en støtte for hinanden. Der vil desuden være online-arrangementer med oplæg, hvor I selv får mulighed for at præge indholdet.

Det er gratis og uforpligtende at deltage, og det kræver ikke medlemskab af Dansk Handicap Forbund for at blive en del af netværksgrupperne.

Forældrekredsen ved, at I ofte har nok at se til. Det er derfor helt op til jer, i hvilken grad I kan og vil deltage i projektet. I de enkelte netværksgrupper er det helt op til deltagerne, hvor ofte I vil mødes, og hvad der skal på dagsordenen. Projektet er landsdækkende og løber frem til oktober 2024 med løbende mulighed for tilmelding. De første 42 forældre har allerede tilmeldt sig – men der er fortsat plads til flere forældre.

Er du, eller nogen du kender, interesseret i at deltage i projektet, skal du kontakte projektmedarbejder Camilla Lund på tlf.nr.: 51 74 80 61 eller på e-mail: camilla@danskhandicapforbund.dk.

Seneste nyheder

Ny netværksgruppe for forældre med handicap
05. dec. 2022

Ny netværksgruppe for forældre med handicap

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber
03. dec. 2022

International handicapdag 2022: en fejring af fællesskaber

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus
24. nov. 2022

Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022 går til Wolturnus

Global toiletdag: Når en selvfølge ikke er en selvfølge for alle
19. nov. 2022

Global toiletdag: Når en selvfølge ikke er en selvfølge for alle

Vi gør en forskel - gør du?
18. nov. 2022

Vi gør en forskel - gør du?

Konkurrence: Vind billetter til Jul i Tivoli og til Nøddeknækkeren
15. nov. 2022

Konkurrence: Vind billetter til Jul i Tivoli og til Nøddeknækkeren

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT