Foto: Colourbox.com

Debat: Nej til overvågning kan føre til bølge af uværdige og urimelige døgnanbringelser

Landsformand Susanne Olsen er medunderskriver på et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, som handler om uværdige og urimelige døgnanbringelser på grund af en lovgivning, der er for ringe.

31. okt. 2018

I 2015 SLOG en landsretsdom fast, at kommunerne ikke lovligt kan udmåle hjælpetimer til overvågning efter servicelovens paragraf 95, stykke 3. Forældre og pårørende – som indtil da havde fået hjælp døgnet rundt til at passe deres unge voksne hjemme – kan ikke længere få hjælp i de mange timer, hvor den unge ikke nødvendigvis skal have aktiv hjælp, men blot overvåges.

Vi taler primært om unge – men også en gruppe voksne – som typisk har så svære fysiske og kognitive handicaps, at de har brug for hjælp til alt – også til overvågning, når de sover, ser tv eller laver andre ting, som ikke kræver aktiv hjælp.

LÆS DEBATINDLÆGGET I KRISTELIGT DAGBLAD HER

Men fordi de pludselig kan få et livstruende epileptisk anfald, vejrtræknings- og synkeproblemer eller andet, som kræver øjeblikkelig indgriben, skal de observeres døgnet rundt. Læs også Giv unge med handicap livsnødvendig overvågning.

Men loven er, som loven er. Konsekvensen er, at kommunerne ikke lovligt kan yde hjælp til overvågning – og derfor ser vi lige nu, at kommunerne over en kam genåbner stort set alle sager om hjælp efter paragraf 95, stykke 3. Resultatet er, at de familier, som tidligere fik hjælp i måske 70-90 timer om ugen, pludselig får hjælpen reduceret til 30-37 timer. Alene i Spastikerforeningen er der aktuelt 15-17 sager, som er under genbehandling – og de sager, Ankestyrelsen allerede har afgjort, har borgerne tabt. Overvågningstimerne frakendes, og i stedet henvises til døgnanbringelse. Og det til trods for, at det langtfra er alle døgntilbud, som også kan tilbyde døgnovervågning. Derfor kan det relevante døgntilbud ligge i en helt anden landsdel og langt fra familie og venner. Men loven er, som loven er.

ALLE VED GODT, at det er fuldstændig umuligt at passe mennesker med så svære handicaps hjemme med kun 35-37 timers hjælp om ugen. Derfor bliver det umenneskelige valg for de familier, som havner i denne situation, enten at slide sig selv sønder og sammen i et forsøg på at klare den alligevel – eller at kaste håndklædet i ringen og føle sig tvunget til at acceptere en døgnanbringelse. Vi frygter en systematisk geninstitutionalisering.

Nogle af de unge, vi taler om, har så svære handicaps, at de lever på lånt tid. De bliver næppe 25 eller 30 år. For dem er en flytning helt meningsløs. Men bortset fra denne særlige gruppe, så skal den unge selvfølgelig – før eller siden – flytte for sig selv. Men hvornår den unge er klar til at flytte, er helt individuelt – og det er de ikke nødvendigvis, når de fylder 18 år. Nogle er 21, mens andre måske bliver 25 eller 30, før de er klar til at flytte i egen bolig. Mentalt og udviklingsmæssigt er rigtig mange af disse unge væsentligt yngre end deres fysiske alder.

VI FÅR AT VIDE, at der ikke er penge til at ”genindføre” den praksis, vi kendte fra før landsretsdommen. Vi forstår nok ikke helt, hvordan der kunne være penge før dommen, men ikke efter dommen – og vi forstår slet ikke, hvordan der kan være penge til institutionsanbringelse, men ikke til pasning i forældrenes eller eget hjem. Men hvis penge er problemet, så er det nu, hvor satspulje- og finanslovsforhandlingerne går i gang, der skal smedes.

Efter vores opfattelse overses mennesker, som har så svære handicaps, at de ikke kan administrere en personlig hjælpeordning (BPA). De får ikke hjælp til et selvstændigt liv på egne præmisser. Deres konventionssikrede ret til selv at vælge, hvordan og med hvem de vil bo, er sat fuldstændig ud af kraft.

Det er hverken rimeligt eller værdigt, at denne lille gruppe skal tvinges på institution.

Derfor er vores opfordring til det politiske system: Find en løsning, som sikrer, at kommunen ikke tjener på at sende mennesker på institution, men garanterer, at også unge og voksne med svære handicaps og et massivt hjælpebehov kan få tilstrækkelig hjælp til at leve et liv, hvor de selv bestemmer.

Seneste nyheder

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
28. jun. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Det nye ministerhold er på plads
27. jun. 2019

Det nye ministerhold er på plads

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister
26. jun. 2019

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019
19. jun. 2019

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT