Foto: Gua Studio

Debat i Altinget: Alle er enge om, at problemer på handicapområdet er massive – lad os stå sammen om de fælles løsninger

Borgerbevægelsen #enmillionstemmer agiterede den 26. januar i Altinget for en adskillelse af visitation, finansiering og udførelse af opgaver på handicapområdet – et spændende indlæg, som viser, at både borgerbevægelser og handicaporganisationer peger i den samme retning.

10. feb. 2021

Når borgerbevægelsen #enmillionstemmer har samlet 50.000 støtter på et borgerforslag om at flytte handicapområdet fra kommunerne, så viser det, at bevægelsen med en meget enkel overskrift har ramt plet i forhold til at rejse et krav om politisk handling på handicapområdet – et krav om, at det ikke længere er tid til snak og uvirksomme hensigtserklæringer og lappeløsninger.

Det skriver landsformand Susanne Olsen onsdag i Altinget Social.

Ser vi et øjeblik bort fra den meget skarpt skårne overskrift, så er vi i Dansk Handicap Forbund enige i centrale dele af målet. Vi håber inderligt, at diskussionen herfra kommer til at handle om det store behov for en oprydning i de strukturproblemer, som fulgte i kølvandet af kommunalreformen frem for en forsimplet debat om ’et for eller imod’ borgerforslaget, så vi overser både borgergruppens og organisationernes krav om store forandringer på handicapområdet. Det må ikke ske.

Borgergruppen peger på vigtige problemer
Når #enmillionstemmer i sit indlæg problematiserer kommunernes mange kasketter, som omfatter både visitation, finansiering og udførelse, så peger de på præcis de samme udfordringer, som vi i Dansk Handicap Forbund længe har udpeget som problematiske. Særligt mener vi, at der skal fokuseres på, at der skal specialviden ind i visitationen, og at der skal etableres stærke vidensenheder, som går på tværs (fx regionalt), som skal inddrages for at sikre borgerne den rette hjælp fra starten.

Det vil være en investering i det enkelte menneske, som er i hele samfundets interesse.

Endelig tror vi også, at handicapområdet bør finansieres anderledes, end det er tilfældet i dag, så faglighed ikke nedprioriteres på grund af kommunens økonomi her og nu.

Sådan set tror jeg, at mange af ændringerne vil bringe positive forandringer til både borgerne og systemet. For jeg kan ikke forestille mig, at den nuværende situation er tilfredsstillende for kommunerne.

Jeg tror på, at kommunerne virkelig ønsker at gøre det godt, men de står med en konstant afvejning mellem borgernes krav om hjælp på den ene side og økonomi på den anden side. Det er ikke en balance, kommunerne kan holde, når den kommunale økonomi ser ud, som den gør. Samtidig har mange kommuner ikke den specialiserede viden, området i mange tilfælde kræver, og derfor ender økonomien med at fylde for meget.

Den præcise løsning (når vi når så langt) på de kolossale udfordringer på handicapområdet, skal i vores optik være meget gennemtænkt og bygge på stærke analyser, og det afgørende er, at borgerne mødes individuelt og kompetent i det rette miks mellem nærhed lokalt (kommunalt), det specialiserede, som fx kan være regionalt, og solidarisk finasiering.

Og så kommer vi i øvrigt heller ikke uden om, at der er behov for en retssikkerhedspakke, som bidrager til at rydde op i det kaos, som et betydeligt antal borgere oplever netop nu.

Denne gang er det alvorligt
Samtidig må det heller ikke tage for lang tid. Hvis man kigger på de udfordringer, mennesker med handicap står i, så bliver det tydeligt, at vi ikke har meget tid. #enmillionstemmer og handicapbevægelsen kræver – med rette – handling nu, og derfor må vi ikke spilde tiden.

Nogle peger på, at den igangværende specialeplanlægning skal løse udfordringer, mens borgere, handicaporganisationer og mange andre aktører allerede nu peger på, hvor de mulige løsninger kunne ligge.

Jeg tror, vi skal se det som et samlet hele. Det er virkelig positivt, at regeringen i ’evalueringen af det specialiserede socialområde’ med inddragelse af organisationerne arbejder seriøst med at afdække problemerne, tester nye løsninger for specialisering og i sidste ende vil udpege egentlige løsninger. Det er vigtigt, vi fortsætter det meget vigtige analysearbejde.

Men den debat, som borgerforslaget meget snart vil rejse i Folketinget, skulle også gerne medvirke til at vise, at det denne gang er alvorligt, så vi dermed kan få realiseret de ønsker, som jeg oplever gå på tværs af både borgere og organisationer og politikere. Ingen er længere i tvivl om, at der er massive problemer på handicapområdet, som skal løses. Så lad os få det gjort – hellere i dag end i morgen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT