Dansk Handicap Forbund til kamp for mærkbare reformændringer af førtidspension og fleksjob

I Dansk Handicap Forbund ønsker vi mærkbare ændringer til reformen af førtidspension og fleksjob, som siden 2013 har tvunget medlemmer ud i årelange og opslidende ressourceforløb. Det har været udgangspunktet for en række møder med ordførere på området og beskæftigelsesminster Peter Hummelgaard Thomsen i denne uge.

17. jan. 2020

Diskussionen om de negative følger af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 har bølget frem og tilbage i årevis. Vi har både i pressen og i vores rådgivning det ene absurde eksempel efter det andet, hvor meget syge mennesker er blevet trukket igennem meningsløse afklarings- og ressourceforløb uden reel mulighed for at komme nærmere en plads på arbejdsmarkedet.

Reformen bygger på dét rationale, at man skal kunne arbejde sig ud af sine problemstillinger. Men dette er ikke muligt for mennesker med fysiske handicap, påpeger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen som baggrund for en række møder med beskæftigelsesordførere fra Radikale, Enhedslisten, SF og Venstre og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S).

”Hvis denne gruppe af vores medlemmer skal kunne fungere på arbejdsmarkedet uden at få yderligere funktionsevnetab, er der i stedet behov for at være varsom og ikke presse kroppen,” konstaterer Susanne Olsen.

På møderne blev arbejdsevnebegrebet også diskuteret, da netop dette er centralt for Dansk Handicap Forbund til at få en åben og ordentlig diskussion af.

”Når man i dag vurdere arbejdsevnen, tager man de mindste ressourcer eller potentielle forbedringsmuligheder som et udtryk for, at der kan udvikles en arbejdsevne. Det betyder, at alt for mange havner i nogle forløb, som de aldrig skulle have været i,” siger Susanne Olsen og beder i den forbindelse om, at vi stiller kritiske spørgsmål ved, hvorfor det har været nødvendigt at trække folk i gennem disse nytteløse ressourceforløb, når de seneste tal viser, at 60 procent ryger direkte på førtidspension efter end ressourceforløb.

”Når jeg ser de tal, er jeg ikke i tvivl om, at vi bør se på arbejdsevnen, og hvordan den vurderes i dag,” konstaterer Susanne Olsen.

Udover Susanne Olsen deltog Inger Steen Møller, som er formand for forbundets social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg. Sammen præsenterede de fredag fem konkrete løsninger til reformen til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen.

Dansk Handicap Forbund er desuden gået sammen med 63 andre sociale og faglige organisationer i netværket "VærdigReform", som har stillet seks konkrete krav til ændringer af reformen.

Seneste nyheder

Sommeren er over os – vi ses til august
03. jul. 2020

Sommeren er over os – vi ses til august

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet
25. jun. 2020

Ny viden og bedre overgange skal afhjælpe problemer på børnehandicapområdet

Socialområdet vender tilbage til normalen
11. jun. 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl
02. jun. 2020

Retssikkerheden på handicapområdet skraber bunden: Behov for økonomisk godtgørelse ved fejl

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum
28. maj 2020

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen
27. maj 2020

Lad øget tilgængelighed komme i kølvandet på coronaen

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT