Foto: Colourbox.com

Dansk Handicap Forbund til kamp for den gode frivillighed

Over årene har frivillighed ændret sig. Flere engagerer sig i enkeltsager, og færre søger de traditionelle foreningsstrukturer. Samtidig tester det etablerede system, hvad frivillighed er og kan bruges til. Siden 1925 har Dansk Handicap Forbunds arbejde baseret sig på frivillighed, og derfor er der grund til, at vi proaktivt forholder os til frivillighedsspørgsmålet. Det gør vi nu med vores reviderede frivillighedspolitik.

18. nov. 2020

Dansk Handicap Forbunds arbejde har baseret sig på frivillighed i hele sin lange historie siden begyndelsen i 1925. Behandlingssystemet og det sociale system kan hjælpe et langt stykke af vejen, men når det kommer til spørgsmål om at leve med sin funktionsnedsættelse og skabe sig et netværk, hvor man kan trække på erfaringen fra andre i samme livssituation, så kan frivilligheden noget særligt.

Vi møder hinanden, fordi vi har lyst, og vi møder mennesker, som vi kan spejle os i og hente værdifuld viden fra, som man kun kan have, når man selv har en funktionsnedsættelse.

Det kan være bisiddere, der går med til svære myndighedsmøder, de lokale, sociale arrangementer, eller det kan være specialkredsen RYKs mentorer, som støtter nyskadede. Det kan også være vores politisk aktive, som søger indflydelse på lokalpolitikken. Sådan har vi kendt det i mange år i Dansk Handicap Forbund.

Men frivilligheden er også under udvikling og er i højere grad i dag drevet af konkrete enkeltsager eller fælles interesser om fx at lave et konkret arrangement. Uanset hvilken form frivilligheden antager, så er det vigtigt for Dansk Handicap Forbund, at det skal være drevet af motivation og lyst. Derfor skal det være forankret hos og være styret af de frivillige selv.

Det kunne vi kalde god frivillighed.

Samtidig har vi over årene set, at det system, som blandt andet er sat i verden for fx at bevilge hjælp til vores medlemmer, benytter kommunerne sig af frivillige til at udføre noget arbejde, som kunne ligge inden for deres eget ansvarsområde. Snitladerne bliver dermed flydende, og når opgaver, som normalt er et systemansvar, skubbes over på frivillige hænder, så ryger fagligheden, og det bliver vilkårligt, hvilken hjælp man kan få.

Når frivilligheden ikke drives af målgruppen selv, så mister vi engagementet og den store innovation, der følger af at lade et fællesskab bestemme.

Det er dårlig frivillighed.

I Dansk Handicap Forbund er vi ikke i tvivl om, hvad vi skal med frivillighed, og vi ved, hvad der er god og dårlig frivillighed. Samtidig ønsker vi, at flere melder sig under fanerne og går frivilligt ind i arbejdet for et liv med lige muligheder.

Det har vi gjort nemmere med en strukturændring ved seneste kongres, så det nu er nemmere at involvere sig i en sag, man brænder for, mens man ikke nødvendigvis skal engagere sig som bestyrelsesmedlem, formand eller kasserer i en lokalafdeling.

Ud over udvikling af frivilligheden, så ønsker vi fortsat politisk fokus på, hvad frivilligheden kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til.

Derfor har forbundets relevante medlemsdrævede udvalg netop revideret vores frivillighedspolitik. Politiken indeholder både vores definitioner af god frivillighed samt en række illustrative eksempler på frivilligformer. Politikken kan bruges i debatten af alle, som har lyst til at diskutere rammer og udviklingsperspektiver for frivilligheden.

LÆS FORBUNDETS FRIVILLIGHEDSPOLITIK HER

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT