Foto: Colourbox.com

Dansk Handicap Forbund søger gode historier til nyt projekt

Dansk Handicap Forbund leder på opfordring fra forbundets advisory board efter de gode historie til et projekt, der skal løbe over en tre måneders periode fra 1. februar til 1. maj.

17. jan. 2017

Dansk Handicap Forbund er på jagt efter den gode historie på arbejdsmarkedet til et nyt projekt, som starter den 1. februar og løber over en tre måneders periode.

Formålet med projektet er at lave et katalog af gode personhistorier, som skal illustrere, at arbejdsmarkedet er åbent for alle mennesker, og samtidig skal historierne vise virksomheder, at det godt kan lade sig gøre uden det store besvær at ansætte mennesker med bevægelseshandicap.

I en undersøgelse blandt en lang række offentlige og private virksomheder fra Dansk Handicap Forbund, som Epinion stod bag sidste år, kom det blandt andet frem, at det står skidt til med viden om, hvilke støtte- og kompensationsordninger, der findes i forbindelse med ansættelsen af fx mennesker med bevægelseshandicap. Den manglende viden kan være én af forklaringerne på, hvorfor op mod 47.000 mennesker med bevægelseshandicap, som ønsker et job, står uden for arbejdsmarkedet.

”Vi er gået til denne problemstilling på mange måder, og dette nye projekt er endnu en måde at gøre det på. Vi har blandt andet nedsat et advisory board af virksomheder, og de har flere gange efterspurgt at få de gode historier fortalt. Vi ved, at de er der, og det er dem, vi nu vil finde frem til dem,” siger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

Forbundets arbejdsmarkedsprojekter, som blandt andet også tæller ’Fjern barriererne’-projektet, der startede i 2014, har det overordnede mål at få flere mennesker med bevægelseshandicap ind på arbejdsmarkedet.

I det nye projekt vil der blive lavet interviews med ansatte med bevægelseshandicap og deres arbejdsgiver, så de kan fortælle, hvordan ansættelsesforløbet har været, og hvordan arbejdet foregår i hverdagen.

Forbundets projektgruppe opfordrer alle, der har en historie, der kunne være relevant, til at kontakte projektkonsulent Troels Andersen Kjær på telefon 60 87 88 87 eller e-mail troels@danskhandicapforbund.dk.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT