Foto: Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund om presset BPA-område: Glem skyldsspørgsmålet og få det til at fungere

På et åbent samråd om det pressede BPA-område den 17. januar omtaler børne- og socialministeren BPA-ordningen i positive vendinger, men realiteterne i den kommunale praksis og i forbundets rådgivning vidner om noget andet. Flere og flere sager handler om, at borgere er presset på deres hjælpeordning, og Dansk Handicap Forbund opfordrer politikerne til at finde en løsning hurtigt.

Torsdag den 17. januar mødtes Folketingets Social-, Indenrigs- og børneudvalg i åbent samråd om BPA-ordningen, som, flere og flere medlemmer af Dansk Handicap Forbund oplever, er under pres.

SE OGSÅ: ÅBENT SAMRÅD OM BPA-ORDNINGEN, 17. JANUAR 2019

I Dansk Handicap Forbunds medlemsrådgivning er det spørgsmål og sager om BPA-ordningen, der fylder mest, og det er ikke usædvanligt, at der kommer henvendelser fra medlemmer, som har oplevet, at kommunen har skåret betragteligt i deres BPA-ordning eller helt har forsøgt at fjerne den.

”I mange tilfælde får vi stoppet afgørelserne ved at støtte i klagesager, og det er en indsats, vi prioritere højt,” lyder det fra landsformand Susanne Olsen.

En BPA-ordning gives til mennesker med meget indgribende handicap, som gør, at de ikke ville kunne fungere og leve et liv på lige fod med andre, hvis ikke de havde hjælpeordningen. Der er omkring 2.000 mennesker, som er på en BPA-ordning, og det kan få store konsekvenser, når en kommune fjerner en hjælpeordning, fortæller Susanne Olsen.

”Kommunerne trækker tæppet væk under de her mennesker, når de frakender en hjælpeordning, som de tidligere har givet, og det betyder, at deres liv går i stå, og at de må leve i en ekstrem stressbelastning, indtil de eventuelt får medhold i deres klage.”

Hold op med at pege fingre
I 2017 var 36 procent af de påklagede afgørelser fra kommunen omkring hjælpeordningen behæftede med fejl og endte med enten at blive ændret eller hjemvist til kommunen til fornyet behandling. Det viser tal fra Ankestyrelsen.

Derfor klinger det også hult, når børne- og socialminister Mai Mercado på den ene side taler i positive vendinger om BPA-ordningen og primært peger på, at det er kommunernes ansvar at leve op til serviceloven. De mange forkerte afgørelser vidner om, at kommunerne går for langt i deres frakendelser af BPA-ordningen, og derfor er det nødvendigt at finde en løsning frem for at pege fingre, mener landsformand Susanne Olsen.

”Jeg er så træt af diskussionen mellem Christiansborg og kommunerne. Jeg er sådan set ligeglad med, hvem der sidder med skylden for alle de fejl, der begås, så længe der findes en løsning, så vores medlemmer ikke risikerer at stå uden hjælp, som nogle desværre gør nu. Det er et fælles ansvar at sørge for, at de her mennesker med meget indgribende handicap har mulighed for at leve et liv, hvor der er plads til både arbejde, familie og fritid,” konstaterer Susanne Olsen.

Seneste nyheder

Praksisundersøgelse om BPA er offentliggjort
21. feb. 2019

Praksisundersøgelse om BPA er offentliggjort

Movia vil fjerne de trykte køreplaner og gå rent digitalt: Giv din mening til kende her
19. feb. 2019

Movia vil fjerne de trykte køreplaner og gå rent digitalt: Giv din mening til kende her

Differentieret pensionsalder er ikke nødvendig, hvis førtidspensionen virkede
12. feb. 2019

Differentieret pensionsalder er ikke nødvendig, hvis førtidspensionen virkede

Handicap-nyt EKSTRA er klar
11. feb. 2019

Handicap-nyt EKSTRA er klar

Fordommene lever i bedste velgående på arbejdspladserne
06. feb. 2019

Fordommene lever i bedste velgående på arbejdspladserne

Dansk Handicap Forbund hjælper kommuner med at strømline jobformidlingen
29. jan. 2019

Dansk Handicap Forbund hjælper kommuner med at strømline jobformidlingen

Bliv medlem