Foto: Gua Studio

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Landsformand Susanne Olsen er ikke overrasket over finanslovsudspillets mangel på handicapvinkel og minder i den forbindelse alle partier om behovet for en reform af handicapområdet

01. sep. 2022

Midt i en tid med usikkerhed om både økonomien og udfald af det kommende folketingsvalg, har regeringen fremlagt en såkaldt ”stramt og ansvarligt finanslovsforslag”.

Lovforslaget afsætter midler til psykiatri- og ældreområdet, men indeholder ikke nogen særskilt håndsrækning til handicapområdet. Dog prioriteres en reserve på to milliarder kroner til at understøtte de borgere, som er hårdt ramt af inflation og stigende udgifter.

Det er vigtigt ikke at glemme
”I lyset af den nuværende situation og det forløb vi har set i forlængelse af regeringens ret uambitiøse udspil ”Et liv med ligeværdige muligheder”, havde jeg ikke forventet de store positive overraskelser,” siger landsformand Susanne Olsen, som ikke er overrasket over udspillet:

Landsformanden peger på, at der uagtet regeringens forslag er et gigantisk behov for at reformere området, så vi kan sikre, at mennesker med handicap bevilges den rigtige hjælp fra starten. Hjælp, som skal bevilges på baggrund af højt specialiseret viden, og hvor finansieringen ses som et fælles, nationalt ansvar. Det vil være i modsætning til i dag, hvor det er den lokale kommuneøkonomi, som afgør, hvilken hjælp man kan få.

”Når vi peger på behovet for reelle forandringer, handler det om, at vi står i en situation, hvor Rigsrevisionen har givet en svidende kritik af skiftende regeringer for at lade stå til på området. Det slider mennesker op og er et udtryk for uansvarlig anvendelse af midler. Forkert og utilstrækkelig hjælp skaber nemlig større og større udgifter, fordi både den berørte borger, deres pårørende og deres evne til at fungere i hverdagen påvirkes negativt.”

Landsformanden appellerer på den baggrund til at holde alle politiske partier fast på ambitionen om at få reformeret området en gang for alle:

”At reformere handicapområdet handler ganske enkelt om at gøre det rigtigt fra starten og dermed skabe grundlaget for velfungerende borgere, hvor ansvarlig brug af samfundets midler er den eneste vej frem. Ved sidste års finanslov blev der afsat et mindre beløb til indfasning af en såkaldt specialeplan, men de midler er langt fra nok til at nå i mål. Derfor er det særligt bekymrende, at dette års finanslov slet ikke forholder sig til handicapområdet. Jeg opfordrer til, at man nu sikrer, at dette arbejde kan komme videre med en politisk aftale om en ambitiøs reform – og at det vil blive afspejlet i finanslovsforhandlingerne.”

Husk førtidspensionister og sundhed, når der gives støtte til inflationsramte
Finanslovsaftalen lægger på positivsiden vægt på at støtte de borgere, som er hårdest ramt af inflation og stigende priser. Og det glæder Susanne Olsen:

”Det er vigtigt for mig at fremhæve, at nogle af de hårdest ramte borgere eksempelvis er førtidspensionister, som i forvejen står med meget små rådighedsbeløb. Vi ved, at situationens alvor betyder, at man får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og tal fra Danske Handicaporganisationer viser, at nogen endda bliver presset til at fravælge livsvigtig medicin. Derfor håber jeg, at førtidspensionisterne og andre pressede grupper med handicap tænkes med ind i løsningen – simpelthen for at fastholde gruppens sundhedstilstand.”

Læs Danske Handicaporganisationers kommentar til finanslovsudspillet ved at trykke her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap
09. mar. 2023

Dansk Handicap Forbund byder velkommen til foreningen Iværksættere med Handicap

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke
17. feb. 2023

Debatindlæg: Regeringens beskæftigelsesmæssige reformiver kræver omtanke

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala
10. feb. 2023

Dansk Handicap Forbund samarbejder med 15 organisationer i Guatemala

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år
07. feb. 2023

En trist fejring: Reformen af førtidspension og fleksjob fylder 10 år

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform
24. jan. 2023

Erhvervslivet bekræfter handicaporganisationers udsagn: Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe
13. jan. 2023

Medlemmer søges til ny digital arbejdsgruppe

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT