Pressebillede

Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden er ikke i tvivl: Bedre retssikkerhed nu!

Mens vi i venter på en egentlig reform af handicapområdet, mener Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden, at der skal igangsættes løsninger for at forbedre retssikkerheden for mennesker med handicap nu. Det er menneskers hverdag, som falder fra hinanden, og vi kan ikke vente på en reform, når en række løsninger ligger lige for.

12. maj 2021

 Af Simon Toftgaard Jespersen, Muskelsvindfonden, og Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund

 

Efter behandlingen af borgerforslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne, rystede stort set ingen partier på hånden. Udmeldingen fra Venstre, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet var klar: Der skal igangsættes forhandlinger om effektiv opstramning af retssikkerheden inden sommerferien.

Vi behøver ikke at vente, til evalueringen af det specialiserede socialområde er færdig, stod der blandt andet på Altinget.dk umiddelbart efter debatten om borgerforslaget.

Partier: Hvad vil ministeren gøre her og nu?
Vi noterer os også, at partierne efter debatten om borgerforlaget har skrevet følgende i den betænkning, som er på dagsordenen i socialudvalget onsdag den 19. maj:

”Vi opfordrer derfor social- og ældreministeren til allerede nu at indkalde til forhandlinger om en forbedring af retssikkerheden på handicapområdet, så en retssikkerhedsaftale kan være på plads, når forhandlingerne om en reform af handicapområdet går i gang. Det kan bidrage til, at der blandt borgere med handicap og deres pårørende skabes tillid til, at den reform af handicapområdet, vi aftaler, også vil blive efterlevet i praksis.” står der i første udkast til betænkningen.

Det er et klart signal, og der er en række løsninger, som ligger lige for.

Flere partier har ønske at fjerne kommunens incitament til at spare penge
En af de løsninger, som flere partier udtrykker støtte til, er forslaget om en retssikkerhedsfond.

Løsningen handler om at fjerne kommunernes incitament til at spare penge ved enten at udskyde afgørelser eller træffe forkerte afgørelser. Helt konkret går forslaget ud på, at kommuner skal betale en bøde til en retssikkerhedsfond, hvis de ikke følger lovgivningen.

Forslaget er oprindeligt formuleret som en anbefaling fra Advokatsamfundet.

Vi kan ikke tale os ud af disse problemer. Vi anerkender og deltager i flere initiativer om fx retssikkerhedsalliancer og partnerskaber, men samtidig møder vi mennesker, som hver dag kontakter os med spørgsmålet: hvad gør I for at få reelle ændringer, som vi kan mærke?

Simon Toftgaard Jespersen og Susanne Olsen, hhv. formand for Muskelsvindefonden og landsformand i Dansk Handicap Forbund

Appel: Konkrete handlinger nu
Vi repræsenterer en stor gruppe mennesker, som hver dag oplever, hvordan deres retssikkerhed krænkes. En oplevelse, som også vores rådgivning er vidne til i sag efter sag.

De menneskelige konsekvenser er store, og det rammer ekstra hårdt, når man oplever, at kommunerne træffer lovstridige afgørelser uden konsekvenser. Fejl på fejl uden konsekvenser.

Situationen er uholdbar og betyder, at den sidste rest tillid, der måtte være mellem de berørte mennesker og kommuner, desværre er ved at falde fra hinanden.

Vi kan ikke tale os ud af disse problemer. Vi anerkender og deltager i flere initiativer om fx retssikkerhedsalliancer og partnerskaber, men samtidig møder vi mennesker, som hver dag kontakter os med spørgsmålet: hvad gør I for at få reelle ændringer, som vi kan mærke?

Derfor retter vi en kraftig appel til Christiansborg: giv os konkrete forbedringer af retssikkerheden nu. Det er ikke en omkostning, men alene en sikring af, at loven bliver overholdt.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT