Foto: Katrine Ibsen Larsen

Dansk Handicap Forbund møder ministeren og drøfter problemerne med førtidspensions- og fleksjobreformen

Dansk Handicap Forbund har tirsdag haft møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) med budskabet om, at der trods en lovændring fortsat er problemer med førtidspensions- og fleksjobreformen.

26. sep. 2018

Tirsdag mødtes Dansk Handicap Forbund med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Mødet er det andet i år, og formålet har været at fastholde fokus på, at der er behov for flere lovændringer af førtidspensions- og fleksjobreformen.

Baggrunden for mødet var, at for mange mennesker havner i meningsløse ressourceforløb. Der er ofte tale om mennesker med meget indgribende funktionsnedsættelser, for hvem det er meget usandsynligt, at de vil kunne udvikle en arbejdsevne.

”I forsommeren gennemførte politikerne en lovændring, som skulle præcisere målgruppen for ressourceforløb, men på nuværende tidspunkt er en række sager afgjort efter de nye regler. Effekten af de nye regler kan ligge på et meget lille sted,” konstaterer landsformand Susanne Olsen.

Fagbladet 3F har for nyligt bragt en historie om, at kun tre ud af 45 sager om alvorligt syge borgere blev ændret efter de nye regler. Samme tendens har man set hos Dansk Handicap Forbund.

”I forbundets rådgivningsteam har vi også set enkeltsager med mennesker, som har en ubetydelig arbejdsevne, og hvor lægerne afviser, at der vil kunne udvikles på den. Vi ser, at disse medlemmer bevilges ressourceforløb, fordi der er en lille sandsynlighed for et udviklingspotentiale, men med vores erfaring er der tale om, at man i bedste fald kan udvikle sig til at få en smule bedre livskvalitet i hverdagen, men en egentlig udvikling af arbejdsevnen ikke er mulig,” lyder det fra Susanne Olsen.

Forslag til forbedringer
Forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg har taget udgangspunkt i talmaterialet fra evalueringen af reformen. Her ser vi udfordringer – især for mennesker med fysiske handicap, som er over 40 år. Udvalget har på den baggrund ønsket at fremme følgende budskaber om, at der er behov for yderligere justeringer for at imødekomme mennesker, som er ramt af meget indgribende funktionsnedsættelser: at der er forskel på et liv og et arbejdsliv. Det kræver, at vi får nogle kvalificerede drøftelser af, hvad vi forstår ved arbejdsevnebegrebet; at der er afgørende forskel på målgrupperne, og her ser vi, at vores medlemmer stort set aldrig oplever recovery og derfor rammes urimeligt hårdt af reformen, fordi de ikke har mulighed for at arbejde sig ud af deres funktionsnedsættelse; og at der ikke ses en udvikling i arbejdsevnen hos mennesker i fleksjob på meget få timer, og der derfor er behov for at gøre fleksjob valgfrit for denne gruppe.

Pointerne blev præsenteret for ministeren tirsdag, og næstformand i forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg, Inger Steen Møller, var igen glad for at opleve en minister, som tog godt imod dem.

”Vi er meget glade for, at ministeren for anden gang i år har taget imod os. For mens vi arbejder hårdt på, at et flere skal have en chance på arbejdsmarkedet, så må vi bare konstatere, at der fortsat er en gruppe, som er meget hårdt ramt, og den mener vi, samfundet er nødt til at hjælpe,” siger hun.

”Det skal give mening at sætte mennesker i ressourceforløb, og meget syge mennesker skal kunne få en førtidspension, som giver mulighed for et værdigt liv. Derfor glæder vi os også over, at ministeren fortalte, at man fortsætter med at kigge på evalueringen med henblik på at vedtage yderligere præciseringer,” slutter Inger Steen Møller.

Udover Inger Steen Møller deltog landsformand Susanne Olsen og projektkoordinator Katrine Ibsen Larsen på mødet.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT