Foto: Colourbox.com

Dansk Handicap Forbund er med i nyt Advisory Board: Skal sikre en tryg digitalisering i det offentlige

Digitaliseringen i den offentlige sektor har medført store forandringer for både den måde, opgaverne i dag løses på i det offentlige og for, hvordan borgerne møder den offentlige sektor. Derfor etablerer Digitaliseringsstyrelsen nu et nyt Advisory Board, som skal rådgive Digitaliseringsstyrelsen om de juridiske rammer for digitaliseringen af den offentlige forvaltning. Dansk Handicap Forbund er med som repræsentant for handicapbevægelsen.

27. feb. 2020

Danmark bryster sig ved enhver given lejlighed af at ligge i front i forhold til at fremme digitalisering på alle fronter. Som borgere mærker vi det først og fremmest ved, at flere og flere ting skal håndteres online. Det er en udvikling, som giver mange fordele for det store flertal af borgere, fordi man kan klare mange opgaver lettere og hurtigere. Og det kan, hvis man anvender mulighederne med omtanke, potentielt være medvirkende til at sikre ensartede afgørelser og forenkle bureaukratiske processer.

Men udviklingen handler i bund og grund om, at man flytter en stor del af kontakten mellem borger og myndigheder fra det fysiske rum og ind i et digitalt rum, hvor vores data ikke længere ligger i et aflåst arkivskab, men derimod ligger i nogle elektroniske platforme, hvor vi skal have tillid til, at de behandles sikkert.

Drøftelser omkring digitalisering har i mange år handlet om, hvorvidt platformene var tilgængelige for forskellige funktionsnedsættelser, men med den hastighed, vi ser på de digitale løsninger, flytter diskussionen sig nu til, at der i debatten tales om automatiserede afgørelser, screening af borgernes adfærd for at finde udsatte personer og anvendelse af kunstig intelligens.

”I værste fald kan digitaliseringen øge risikoen for, at fejl spredes med lynets hast, og borgere bliver udsat for en form for overvågning. Det rejser etiske dilemmaer, for er anvendelsen af værktøjerne proportionel i forhold til de fordele, der opnås, og hvor det er vigtigt, at vi er med til at sætte grænserne, så den lovsikrede retssikkerhed gælder fuldt ud – også i den digitaliserede virkelighed,” siger landsformand Susanne Olsen om muligheden for at sidde med i Advisory Boarded hos Digitaliseringsstyrelsen.

Dansk Handicap Forbund i front
Dansk Handicap Forbund har i forbindelse med vores indsatser på Folkemødet i stigende grad fokuseret på vigtigheden af det digitale område og har besluttet, at det er et spørgsmål, som der løbende skal tages stilling til og følges med i. Derfor er vi gået foran for at skabe opmærksomhed omkring udfordringen.

Det har blandt andet ført til, at temaet er nævnt i DH’s nye socialpolitik, og siden 2019 har det ført til dialog med Tænketanken Justitia, som har fokus på borgernes retssikkerhed.

LÆS OGSÅ:
Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

”Dette område er ekstremt komplekst og svært for den enkelte borgere at forholde sig til. Udviklingen går lynhurtigt og sker typisk i parallelle miljøer, hvor udviklere og andre eksperter taler et for os uforståeligt sprog, og borgerne sjældent får mulighed for at rejse de vigtige kritiske spørgsmål,” siger Susanne Olsen om Dansk Handicap Forbunds engagement i den digitale dagsorden.

”For os handler det om at få designet digitale løsninger, som helt og holdent lever op til den retssikkerhed, som er fastsat i loven. Vores medlemmer er dybt afhængige af støtte fra det offentlige system, og i forhold til andre borgere afgiver vores medlemmer en stor mængde personfølsomme og ofte meget intime oplysninger til myndighederne. Derfor er vores medlemmer som gruppe mere udsat end andre borgere, og det rejser et behov for, at vi har kontrol over anvendelsen af vores data,” konstaterer Susanne Olsen.

Digitaliseringsstyrelsens nye Advisory Board består af 15 eksperter og er nedsat med det formål at sikre de juridiske rammer for den digitale forvaltning. Forbundet og DH repræsenteres i denne sammenhæng af Jeppe S. Kerckhoffs, afdelingschef for politik, jura og rådgivning. Medlemmerne er nedsat for tre år ad gangen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT