Foto: Colourbox.com

Dansk Handicap Forbund er med i nyt Advisory Board: Skal sikre en tryg digitalisering i det offentlige

Digitaliseringen i den offentlige sektor har medført store forandringer for både den måde, opgaverne i dag løses på i det offentlige og for, hvordan borgerne møder den offentlige sektor. Derfor etablerer Digitaliseringsstyrelsen nu et nyt Advisory Board, som skal rådgive Digitaliseringsstyrelsen om de juridiske rammer for digitaliseringen af den offentlige forvaltning. Dansk Handicap Forbund er med som repræsentant for handicapbevægelsen.

27. feb. 2020

Danmark bryster sig ved enhver given lejlighed af at ligge i front i forhold til at fremme digitalisering på alle fronter. Som borgere mærker vi det først og fremmest ved, at flere og flere ting skal håndteres online. Det er en udvikling, som giver mange fordele for det store flertal af borgere, fordi man kan klare mange opgaver lettere og hurtigere. Og det kan, hvis man anvender mulighederne med omtanke, potentielt være medvirkende til at sikre ensartede afgørelser og forenkle bureaukratiske processer.

Men udviklingen handler i bund og grund om, at man flytter en stor del af kontakten mellem borger og myndigheder fra det fysiske rum og ind i et digitalt rum, hvor vores data ikke længere ligger i et aflåst arkivskab, men derimod ligger i nogle elektroniske platforme, hvor vi skal have tillid til, at de behandles sikkert.

Drøftelser omkring digitalisering har i mange år handlet om, hvorvidt platformene var tilgængelige for forskellige funktionsnedsættelser, men med den hastighed, vi ser på de digitale løsninger, flytter diskussionen sig nu til, at der i debatten tales om automatiserede afgørelser, screening af borgernes adfærd for at finde udsatte personer og anvendelse af kunstig intelligens.

”I værste fald kan digitaliseringen øge risikoen for, at fejl spredes med lynets hast, og borgere bliver udsat for en form for overvågning. Det rejser etiske dilemmaer, for er anvendelsen af værktøjerne proportionel i forhold til de fordele, der opnås, og hvor det er vigtigt, at vi er med til at sætte grænserne, så den lovsikrede retssikkerhed gælder fuldt ud – også i den digitaliserede virkelighed,” siger landsformand Susanne Olsen om muligheden for at sidde med i Advisory Boarded hos Digitaliseringsstyrelsen.

Dansk Handicap Forbund i front
Dansk Handicap Forbund har i forbindelse med vores indsatser på Folkemødet i stigende grad fokuseret på vigtigheden af det digitale område og har besluttet, at det er et spørgsmål, som der løbende skal tages stilling til og følges med i. Derfor er vi gået foran for at skabe opmærksomhed omkring udfordringen.

Det har blandt andet ført til, at temaet er nævnt i DH’s nye socialpolitik, og siden 2019 har det ført til dialog med Tænketanken Justitia, som har fokus på borgernes retssikkerhed.

LÆS OGSÅ:
Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

”Dette område er ekstremt komplekst og svært for den enkelte borgere at forholde sig til. Udviklingen går lynhurtigt og sker typisk i parallelle miljøer, hvor udviklere og andre eksperter taler et for os uforståeligt sprog, og borgerne sjældent får mulighed for at rejse de vigtige kritiske spørgsmål,” siger Susanne Olsen om Dansk Handicap Forbunds engagement i den digitale dagsorden.

”For os handler det om at få designet digitale løsninger, som helt og holdent lever op til den retssikkerhed, som er fastsat i loven. Vores medlemmer er dybt afhængige af støtte fra det offentlige system, og i forhold til andre borgere afgiver vores medlemmer en stor mængde personfølsomme og ofte meget intime oplysninger til myndighederne. Derfor er vores medlemmer som gruppe mere udsat end andre borgere, og det rejser et behov for, at vi har kontrol over anvendelsen af vores data,” konstaterer Susanne Olsen.

Digitaliseringsstyrelsens nye Advisory Board består af 15 eksperter og er nedsat med det formål at sikre de juridiske rammer for den digitale forvaltning. Forbundet og DH repræsenteres i denne sammenhæng af Jeppe S. Kerckhoffs, afdelingschef for politik, jura og rådgivning. Medlemmerne er nedsat for tre år ad gangen.

Seneste nyheder

Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft, der er nødvendigt på handicapområdet
09. jun. 2021

Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft, der er nødvendigt på handicapområdet

Folkemøde 2021: Kom med til online debat om organisationernes rolle i en digital virkelighed
07. jun. 2021

Folkemøde 2021: Kom med til online debat om organisationernes rolle i en digital virkelighed

Betænkning åbner for omfattende reform af handicapområdet
04. jun. 2021

Betænkning åbner for omfattende reform af handicapområdet

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget
03. jun. 2021

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser
01. jun. 2021

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser

Hadefuld tale mod personer med handicap skal gøres ulovligt
26. maj 2021

Hadefuld tale mod personer med handicap skal gøres ulovligt

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT