www.colourbox.com

Dansk Handicap Forbund: Hvor er handicapområdet?

Der skal være styr på økonomien, men lad nu være med at glemme, at en investering i mennesker med handicap er en investering i ressourcer, siger landsformand Susanne Olsen som reaktion på regerings finanslovsudspil tirsdag.

30. sep. 2015

Under overskriften ’Stramme rammer – klare prioriteter’ har regeringen tirsdag fremlagt sit forslag til en finanslov for 2016. Som overskriften antyder, er der lagt op til en stram styring af økonomien. Der bliver ikke plads til nye initiativer, og hvis man vil noget nyt, så skal finansieringen krone-for-krone findes via besparelser og omprioriteringer. Regeringen prioriterer økonomisk ansvarlighed, hedder det.

Regeringen prioriterer i finanslovsforslaget for 2016 særligt sundhed. Dermed lægges der op til at bruge 2,4 mia. kr. ekstra i 2016 til blandt andet ny medicin, bedre forhold for ældre medicinske patienter samt til at sikre en hurtigere udredning og behandling.

Denne prioritering af sundhedsområdet vil landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen gerne kvittere for. I samme åndedrag nærer hun dog bekymring for fremtiden.

”Jeg er meget bekymret for udviklingen på handicapområdet. Jeg ser fx ingen særlig prioritering på handicapområdet. Samtidig spøger den nyligt indgåede økonomiaftale mellem Staten og KL, som byder på yderligere besparelser på vores område. Det er stærkt bekymrende,” mener landsformanden.

Husk, at vi er ressourcer
Derfor er Susanne Olsen også bange for, at Dansk Handicap Forbunds medlemmer går en tid i møde, hvor det bliver sværere at få hverdagen til at hænge sammen, og hun minder om, at medlemmerne, der allerede på nuværende tidspunkt er pressede til det yderste, er en ressource, som samfundet med de rette prioriteringer og den rette kompensation kan få gavn af.

”Jeg anerkender, at der skal være styr på økonomien, men det er vigtigt at huske på, at samfundet på længere sigt påføres store udgifter, hvis vi glemmer, at kompensation til mennesker med handicap er en investering, der gavner samfundet som helhed.”

LÆS MERE: REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 2016

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!
16. maj 2023

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT