Foto: Colourbox.com

Dansk Handicap Forbund hjælper kommuner med at strømline jobformidlingen

Mennesker med handicap har sværere ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, end andre mennesker uden handicap har. Dansk Handicap Forbund har arbejdet med området i flere år, og nu skal forbundets konsulentafdeling være med til at gøre jobformidlingen til mennesker med handicap skarpere i en række kommuner.

29. jan. 2019

I en årrække har mennesker med handicap været underrepræsenterede på arbejdsmarkedet i forhold til mennesker uden handicap, og det har øjensynligt været svært at få gjort op med udfordringerne. I hvert fald har de statistikker, der findes, vist samme billede af, at beskæftigelsesandelen for mennesker med handicap ligger cirka 30 procentpoint under beskæftigelsesandelen for mennesker uden handicap.

Sidste år udgav Dansk Handicap Forbund rapporten "Fjern barriererne", som belyser nogle af de problemer, der er med jobformidlingen på handicapområdet. Blandt andet er kendskabet til de kompenserende ordninger alt for dårligt.

LÆS OGSÅ: FJERN BARRIERERNE

Siden udgivelsen har Dansk Handicap Forbund arbejdet målrettet på at udbedre nogle af de problemer, som rapporten peger på. Det er blandt andet sket via Konsulentafdelingen Dansk Handicap Forbund, som i flere år har rejst rundt og hjulpet kommuner med at strømline jobformidlingen på handicapområdet.

”Vi har en unik adgang og et unikt kendskab til målgruppen, som vi byder ind med over for de kommuner, vi samarbejder med, og jeg tror på og kan se, at vi gør en konkret forskel i de kommuner,” fortæller Kurt Holm Nielsen, der er netværkschef i Dansk Handicap Forbund og tovholder på samarbejderne.

Kort før jul blev det en realitet, at konsulentafdelingen i Dansk Handicap Forbund skal hjælpe syv kommuner med at koordinere og smidiggøre jobformidlingen til mennesker med handicap. Det sker via puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap 2018-2020”, som udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Sammen med Specialfunktionen Job & Handicap skal Dansk Handicap Forbund blandt andet undervise jobformidlerne i kommunerne i de kompenserende ordninger.

”Vi ved, at det er helt centralt, at medarbejderne i kommunernes jobcentre kender til de kompenserende ordninger, hvis ordninger skal sættes i spil. Dem kender vi, og sammen med vores kendskab til målgruppen kan vi være med til at gøre den forskel, der endelig knækker beskæftigelseskurverne for mennesker med handicap lokalt og på landsplan,” siger Kurt Holm Nielsen.

Arbejdet i kommunerne er så småt gået i gang og løber frem til 2020. De kommuner, hvor Dansk Handicap Forbund er med i arbejdet, er: Fredericia, Glostrup, Kolding, Lyngby-Taarbæk, Nordfyn, Randers og Aabenraa.

Seneste nyheder

Hjælp os: Har du mistet retten til dækning af merudgifter?
08. apr. 2019

Hjælp os: Har du mistet retten til dækning af merudgifter?

Bekymrende tendens: Flere frakendes dækning af merudgifter
04. apr. 2019

Bekymrende tendens: Flere frakendes dækning af merudgifter

Vind billetter til Tivolis sommersæson
02. apr. 2019

Vind billetter til Tivolis sommersæson

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer sundhedsreform
26. mar. 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer sundhedsreform

Mere af det samme – overvågningsproblematikken fortsat uløst
19. mar. 2019

Mere af det samme – overvågningsproblematikken fortsat uløst

Praksisundersøgelse bekræfter vores bange anelser
18. mar. 2019

Praksisundersøgelse bekræfter vores bange anelser

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT