Foto: Colourbox.com

Dansk Handicap Forbund hjælper kommuner med at strømline jobformidlingen

Mennesker med handicap har sværere ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, end andre mennesker uden handicap har. Dansk Handicap Forbund har arbejdet med området i flere år, og nu skal forbundets konsulentafdeling være med til at gøre jobformidlingen til mennesker med handicap skarpere i en række kommuner.

29. jan. 2019

I en årrække har mennesker med handicap været underrepræsenterede på arbejdsmarkedet i forhold til mennesker uden handicap, og det har øjensynligt været svært at få gjort op med udfordringerne. I hvert fald har de statistikker, der findes, vist samme billede af, at beskæftigelsesandelen for mennesker med handicap ligger cirka 30 procentpoint under beskæftigelsesandelen for mennesker uden handicap.

Sidste år udgav Dansk Handicap Forbund rapporten "Fjern barriererne", som belyser nogle af de problemer, der er med jobformidlingen på handicapområdet. Blandt andet er kendskabet til de kompenserende ordninger alt for dårligt.

LÆS OGSÅ: FJERN BARRIERERNE

Siden udgivelsen har Dansk Handicap Forbund arbejdet målrettet på at udbedre nogle af de problemer, som rapporten peger på. Det er blandt andet sket via Konsulentafdelingen Dansk Handicap Forbund, som i flere år har rejst rundt og hjulpet kommuner med at strømline jobformidlingen på handicapområdet.

”Vi har en unik adgang og et unikt kendskab til målgruppen, som vi byder ind med over for de kommuner, vi samarbejder med, og jeg tror på og kan se, at vi gør en konkret forskel i de kommuner,” fortæller Kurt Holm Nielsen, der er netværkschef i Dansk Handicap Forbund og tovholder på samarbejderne.

Kort før jul blev det en realitet, at konsulentafdelingen i Dansk Handicap Forbund skal hjælpe syv kommuner med at koordinere og smidiggøre jobformidlingen til mennesker med handicap. Det sker via puljen ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap 2018-2020”, som udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Sammen med Specialfunktionen Job & Handicap skal Dansk Handicap Forbund blandt andet undervise jobformidlerne i kommunerne i de kompenserende ordninger.

”Vi ved, at det er helt centralt, at medarbejderne i kommunernes jobcentre kender til de kompenserende ordninger, hvis ordninger skal sættes i spil. Dem kender vi, og sammen med vores kendskab til målgruppen kan vi være med til at gøre den forskel, der endelig knækker beskæftigelseskurverne for mennesker med handicap lokalt og på landsplan,” siger Kurt Holm Nielsen.

Arbejdet i kommunerne er så småt gået i gang og løber frem til 2020. De kommuner, hvor Dansk Handicap Forbund er med i arbejdet, er: Fredericia, Glostrup, Kolding, Lyngby-Taarbæk, Nordfyn, Randers og Aabenraa.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT