Billede: På Nordbornholms Røgeri mødtes deltagerne over Bygningsreglement og fiskefrikadeller.

Bygningsreglement & Fiskefrikadeller

I bedste folkemøde-stil havde forbundet inviteret på fiskefrikadeller sammen med nogen af de vigtigste parter, der fremadrettet skal arbejde med det nye bygningsreglement.

14. jun. 2018

Den 1. juli 2018 træder det nye Bygningsreglement (BR18) i kraft. Med færre faste målkrav og større fokus på funktionskrav stiller det mennesker med bevægelseshandicap over for en række udfordringer i forhold til at sikre fysisk tilgængelighed til byggeriet. Derfor stillede Dansk Handicap Forbund en række centrale spillere inden for byggesektoren i stævne for at diskutere, hvordan man sikrer god tilgængelighed med implementering af det nye Bygningsreglement og et fælles virkelighedsbillede for kommuner, bygherre, arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre aktører inden for byggeindustrien.

De deltagene på mødet var:

• Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

• Michael H. Nielsen, direktør, Erhvervs- og brancheservice, Dansk Byggeri

• Martin Yhlén, politisk konsulent, Akademisk Arkitektforening

• Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden

• Jens L. Petersen, tillidsvalgt og medlem af bygge- og trafikpolitisk udvalg (BTPU), Dansk Handicap Forbund

Mødet resulterede i en gensidig forståelse for tilgængelighedsspørgsmålet og en anerkendelse af udfordringerne forbundet med implementering af BR18. Herunder blev bl.a. drøftet, at indførelsen af funktionskrav åbner for et rum for fortolkning af brugerbehov, som er til fare for helt at overse tilgængelighed for bestemte brugergrupper, at der kan være udfordringer forbundet med at vurdere, hvornår funktionskrav er opfyldt, og at det dermed kan være svært både at kontrollere og sanktionere manglende tilgængelighed i byggeriet.

”Alle parter var dog enige om, at man med implementering af det nye Bygningsreglement har taget et skridt i den rigtige retning i forhold til at indtænke tilgængelighedsløsninger, og at funktionskrav og faste målkrav sagtens kan gå hånd i hånd,” siger Jens L. Petersen.

Men det nye Bygningsreglement stiller store krav til bygherrer og arkitekter, da der er for lidt viden og uddannelse i tilgængelighed til byggeriet. Dog kunne Hanne Ullum konstatere, at der er stor interesse for tilgængelighed, og at Bygherreforeningen derfor har oprettet et tilgængelighedsnetværk, der bl.a. har været på besøg på Musholm. Blandt bygherrer, ingeniører og arkitekter efterspørges eksempelsamlinger med cases, der illustrerer gode tilgængelighedsløsninger.

Et emne, der vagte stor interesse, er Virtual Reality-teknologiens mulighed for at simulere forskellige brugerbehov tidligt i designprocessen. Med VR-teknologi kan fx en arkitekt spille et design igennem og opleve tilgængelighed eller mangel på samme på egen krop, før det udføres.

"VR-teknologi åbner en mulighed for at opspore manglende tilgængelighed fra flere forskellige brugerperspektiver og kan være et skridt i nærheden af at nærme sig universelle designløsninger,” mener Marianne Kofoed.

Mens vi venter på digitale og teknologiske løsninger på den fysiske tilgængelighed til det byggede miljø, står mennesker med bevægelseshandicap imidlertid over for en vigtig dagsorden i forhold til at opretholde og fremme god tilgængelighed. Dette vil Dansk Handicap Forbund forsøge at løfte.

Et sted at starte er med Trafik-, Bygge-, og Boligsstyrelsens ”Tiltagspakke til fremme af tilgængelighed 2018”. Med denne lægges der bl.a. op til, at formidling og vejledning om tilgængelighed skal styrkes, fx ved at gennemføre en informationsindsats med arrangementer om tilgængelighed i byggeriet, rettet mod bygherrer, rådgivere og kommuner.”

Næste skridt tager BTPU, når vi mødes næste uge og drøfter udbyttet,” slutter Jens L. Petersen.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT