Foto: Colourbox.com

Bunkeafgørelser til borgere med hjælpeordning i Aarhus

Aarhus Kommune nedskærer udgifterne til at have hjælpere på en hjælpeordning – også kaldet BPA – uden at foretage en individuel vurdering. Dansk Handicap Forbund opfordrer til at klage og giver herunder en anbefaling af, hvad man kan skrive.

09. okt. 2020

Vi har i vores rådgivningsteam erfaret, at mange borgere med hjælpeordningen BPA i Aarhus Kommune i øjeblikket modtager enslydende breve, om at deres udgifter ved at have hjælpere nedsættes. I brevene meddeles det, at beløbet til at dække udgifterne nedsættes til 500 kr., med mindre der gøres indsigelse med et partshøringssvar eller en klage.

Fremgangsmåden kan kun beskrives som ’bunkeafgørelser’, som mangler en konkret og individuel vurdering.

Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam anbefaler vores medlemmer i Aarhus Kommune at indsende et partshøringssvar inden 14 dage, efter brevet er modtaget, hvor der kan skrives nedenstående. Det kan eventuel ledsages af en liste over udgifter, hvis man har den klar. Ellers kan den sendes senere i en eventuel klage.

Partshøringssvar vedrørende afgørelse om ændring af tillæg
Jeg har modtaget en skrivelse, hvor Aarhus Kommune mener, at jeg fremadrettet kun har en udgift på 500 kr. om måneden ved at have hjælpere. Men mine udgifter har ikke ændret.

Jeg ser denne afgørelse som en standardafgørelse, hvor der ikke er foretaget en konkret og individuel vurdering i min sag.

Jeg ser også denne afgørelse som en reduktion af en løbende ydelse, hvor Aarhus Kommune ifølge Ombudsmanden har en skærpet begrundelsespligt, som jeg ikke mener er opfyldt.

Jeg er uenig i, at skattefradrag kan dække hjælperes udgifter til kost ved café- og restaurantbesøg i dagligdagen og logi under weekendophold. Et skattefradrag er bagudrettet, hvem skal lægge ud for udgiften?

Ledsagekortet kan ikke bruges alle steder. Selvom jeg bruger ledsagekortet ved bus- og togrejser, så skal jeg betale halv billetpris, hvis jeg rejser alene, og fuld pris, hvis jeg har en hjælper med; altså har jeg en udgift.

Jeg ser frem til en individuel afgørelse med vejledning, om hvor meget et eventuel skattefradrag kan dække, samt vejledning om hvilke udgifter, der kan dækkes ved ferierejser i udlandet.

Seneste nyheder

Alliance skal levere resultater for at øge tilliden på handicapområdet
26. feb. 2021

Alliance skal levere resultater for at øge tilliden på handicapområdet

Handicaporganisationernes BPA-netværk: Red BPA-ordningen, før det er for sent
22. feb. 2021

Handicaporganisationernes BPA-netværk: Red BPA-ordningen, før det er for sent

Tilliden mangler: Grænseoverskridende BPA-overvågning af borgere er blevet mere almindeligt
18. feb. 2021

Tilliden mangler: Grænseoverskridende BPA-overvågning af borgere er blevet mere almindeligt

Socialpolitisk Redegørelse 2020 er offentliggjort
17. feb. 2021

Socialpolitisk Redegørelse 2020 er offentliggjort

Debat i Altinget: Alle er enge om, at problemer på handicapområdet er massive – lad os stå sammen om de fælles løsninger
10. feb. 2021

Debat i Altinget: Alle er enge om, at problemer på handicapområdet er massive – lad os stå sammen om de fælles løsninger

Sundhedsstyrelsen: Gå til lægen, hvis du har brug for det
26. jan. 2021

Sundhedsstyrelsen: Gå til lægen, hvis du har brug for det

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT