Pressefoto: Dansk Handicap Forbund

Brug for flere tal og klar snak om realiteterne

I dag udsendte børne- og socialminister Mai Mercado ’Socialpolitisk Redegørelse 2017’.

22. jun. 2017

Redegørelsens ramme er de såkaldte sociale mål, som regeringen for et år siden fremsatte. Målene handler i hovedtræk om, at flere borgere skal flyttes i retning af arbejdsmarkedet, og indholdet i rapporten baserer sig på indberettede tal fra et antal kommuner i hele landet.

Udgiftsniveauet er faldende
I Dansk Handicap Forbund har vi særligt hæftet os ved redegørelsens opgørelse over udgifterne til handicapområdet. De viser, at udgifterne er faldende og har været det i en årrække. Netop derfor er det et paradoks, at kommunerne igen og igen taler om, at de ikke kan styre økonomien på området. Senest har Kommunernes Landsforening bragt det på bane i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftale for 2018, og man har udgivet en pjece, som skal gøre det nemmere at styre udgifterne.

Landsformand Susanne Olsen undrer sig over dette paradoks.

”Jeg synes, det er vigtigt, at alle parter – også kommunerne – passer på med at omtale handicapområdet som vildt ustyrligt. Tallene viser, at udgifterne er faldende, og hvis vi ønsker at understøtte og rehabilitere mennesker med handicap, så de kan komme tættere på arbejdsmarkedet, så må man først og fremmest erkende, at det kræver en investering og dernæst passe på med pr. automatik at tale problemerne op”. Susanne Olsen fremhæver samtidig tal, som viser, at eksempelvis BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance) har ligget stabilt i en længere årrække: ”Vi oplever i vores rådgivning fortsat et stort kommunalt pres på BPA-ordningerne, hvor kommunerne presser vurderingerne af sagerne til kanten, og jeg synes, det er ærgerligt, når vi ved, hvor afgørende ordningen er for det enkelte medlem, og redegørelsen rent faktisk viser, at antallet af ordningerne ligger stabilt”.

Brug for flere data
Redegørelsen giver et godt indblik i nogle tendenser på området, men den bærer også præg af, at tallene ikke er komplette. Det er ikke alle kommuner, som indberetter tal, og flere områder er slet ikke medtaget i statistikken.

”Jeg ser gerne, at man får data på mennesker, som alene får bevilget hjælpemidler – disse er nemlig udeladt i redegørelsen, og det mudrer billedet af, hvordan status rent faktisk er. Derfor vil jeg gerne kvittere for, at ministeren har en ambition om, at datagrundlaget skal være endnu bedre. Samlet set er min kommentar til redegørelsen, at den er et godt skridt på vejen, men vi skal videre. Lige muligheder for mennesker med handicap kræver generelt, at vi får adgang til bedre og mere dækkende tal, men også en mere retvisende beskrivelse af realiteterne”, siger landsformand Susanne Olsen efter første læsning af redegørelsen.

Vil du gerne læse redegørelsen, kan du klikke her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT