Foto: Colourbox.com

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget

Det var på mange måder en usædvanlig begivenhed, da man tirsdag kunne følge forespørgselsdebatten om hjælpeordningen BPA i Folketingssalen. Torsdag understregede politikerne en bred opbakning til BPA-ordningen, og det glæder landsformand Susanne Olsen, der dog vil holde skarpt øje med, at der kommer konkrete ændringer.

03. jun. 2021

Tirsdag den 1. juni var der forespørgselsdebat om BPA-området i Folketinget. Og den debat er landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen særligt glad for, for forbundet har sammen med CP Danmark og Muskelsvindfonden i BPA-netværket en helt særlig aktie i den, mener hun.

”Jeg er virkelig glad for, at vi er lykkedes med at få så stort fokus på BPA-ordningen, som vi har. Hvis man ser bort fra de sædvanlige tovtrækkerier mellem regering, støttepartier og opposition, så er det fantastisk at se så mange partier støtte op om den ordning, som udgør fundamentet for mange medlemmers liv."

Henover foråret var landsformanden sammen med de øvrige medlemmer i BPA-netværket med i en række møder med de politiske ordførere på området, hvor der særligt blev sat fokus på tre centrale problemstillinger omkring BPA, som hurtigt skal løses, hvis ikke ordningen skal undermineres.

Jeg er virkelig glad for, at vi er lykkes med at få så stort fokus på ordningen, som vi har. Hvis man ser bort fra de sædvanlige tovtrækkerier mellem regering, støttepartier og opposition, så er det fantastisk at se så mange partier støtte op om den ordning, som udgør fundamentet for mange medlemmers liv.

Susanne Olsen, landsformand

Centrale problemstillinger til debat
Det er især problemerne med en overdreven brug af rådighedstimer, manglende BPA-hjælp under indlæggelser, og at ordningerne klippes i stykker ved at almindelige dagligdags hjælpeopgaver omdefineres til ’sundhedsydelser’ og dermed bruges til systematisk at reducere ordningerne, som udgør de centrale problemer.

Landsformanden var glad for at se, at netop disse tre problemstillinger fyldte i den politiske debat tirsdag, samtidig med at der fra politikerne også var fokus på de mere langsigtede løsninger, som kræver tilstedeværelse af specialviden i visitationen og en ændret finansieringsmodel, så der fokuseres på faglighed frem for økonomi.

I det hele taget afslørede debatten, at der ud over de akutte problemer ses en række udfordringer, som kræver, at BPA-ordningen skal have 360 graders eftersyn. Og det glæder Susanne Olsen.

”Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, men debatten og vedtagelsesteksten, som kom ud af det, er et vigtig skridt på vej imod konkrete ændringer, og det er mit fokus: Det skal kunne mærkes for det enkelte medlem. Derfor sætter jeg alle kræfter ind på, at vi fortsat lægger pres på, så social- og ældreministerens forslag til en arbejdsgruppe i Social- og Ældreministeriet ikke bliver en syltekrukke,” siger hun med henvisning til det forslag, som blev vedtaget torsdag.

Forespørgselsdebat F 43 om BPA førte til vedtagelse af nedenstående tekst (V 141)

Forslag til vedtagelse:

Folketinget tilkendegiver, at der skal værnes om servicelovens hjælpeordninger, så mennesker med omfattende hjælpebehov kan få hjælp til at leve et selvstændigt liv på lige fod med andre. Det skal ikke være en kamp at få hjælp. Folketinget konstaterer, at der fra borgere, handicaporganisationer og andre interessenter udtrykkes bekymring over, at BPA-ordningen er under pres. Tildelingen af BPA-ordninger er faldende, og borgere med handicap oplever problemer med udmålingen af hjælpen, herunder anvendelsen af rådighedstimer. Folketinget konstaterer endvidere, at social- og ældreministeren i svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg har præciseret bl.a. reglerne vedrørende anvendelse af rådighedstimer i BPA-ordninger og orienteret om, at der er igangsat et internt arbejde i Social- og Ældreministeriet med at se på hjælpeordningerne. Folketinget opfordrer ministeren til at sikre, at dette arbejde færdiggøres snarest muligt med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at indbyde til politiske drøftelser om BPA-ordningen efter sommerferien.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 87 (S, V, DF, SF, RV, EL, ALT, KD og UFG), imod stemte 9 (Sophie Løhde (V), KF og LA), hverken for eller imod stemte 3 (NB, Inger Støjberg (UFG)).

Landsformanden bakkes op af faglig og politisk chef i Dansk Handicap Forbund Jeppe S. Kerckhoffs, der anerkender, at skridtet er i den rigtige retning, men understreger, at det ikke er gjort med det. For debatten understregede også, at der fortsat er et stort arbejde at gøre for organisationerne.

”Regeringen stiller for eksempel spørgsmål ved, om det er dokumenteret, at BPA-ordningerne er under pres. Det er vi absolut ikke enige i, og det vil vi fokusere på at få udfordret gennem konkret samling af dokumentation,” konstaterer han.

Dansk Handicap Forbund ser desuden klare udfordringer med fortolkning af loven både lokalt og i Ankestyrelsen, som må løses, før man for alvor kan komme videre og skabe sikkerhed for BPA-borgerne.

”I forbindelse med en kommende reform af handicapområdet skal specialviden og finansiering tænkes ind fra starten – særligt i relation til BPA,” siger han.

Dansk Handicap Forbund præsenterede for nylig et bud på, hvordan en kommende reform med dette fokus kunne se ud i forslaget ”Handicapområdet forfra”. Forslaget kan læses her.

Jeppe S. Kerckhoffs bemærker i øvrigt, at SF torsdag har indkaldt social- og ældreministeren til samråd om ulovlige kommunale kvalitetsstandarder – og det kommunale tilsyns manglende indgriben over for det. Et forhold, som Dansk Handicap Forbund sammen med CP Danmark og Muskelsvindfonden for nylig rejste kritik af i Altinget.

”Det er virkelig opløftende at se den store lyst til forandring, og i forhold til dagens samråd skal der lyde en særlig tak til social- og ældreministeren for tydeligt at bekræfte, at der gælder opsættende virkning på 14 uger, når en kommune vil fratage hjælp under indlæggelse,” siger han.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT