www.colourbox.com

BPA-høring peger fremad

Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen og afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs var med til BPA-høring i Folketingets socialudvalg tirsdag. Jeppe S. Kerckhoffs deler sine oplevelser fra mødet her.

26. apr. 2016

Folketingets Socialudvalg har tirsdag den 26. april afholdt høring om BPA-ordningen. Ved høringen var der indlæg fra Thomas Adelskov, KL, Rasmus Larsen Lindblom, Dansk Erhverv, Dennis Kristensen, FOA, samt Thomas Krogh, Muskelsvindfonden. Herudover deltog Folketingets Socialudvalg, og blandt tilhørerne var en lang række organisationer og borgere.

Formålet med høringen var at få belyst de udfordringer, som knytter sig til ordningen. For blot at nævne nogle, så oplever mange borgere, at de får skåret i den grundlæggende hjælp, der, som Thomas Krogh beskrev det, ”er lige så vigtig som nattesøvn”.

Samtidig har kommunerne svært ved at administrere de meget komplekse regler, og der ses vidt forskellig praksis i de 98 kommuner, både i forhold til hjælpens omfang og udmåling af det konkrete tilskud. Hertil kommer den svære øvelse, at der er mange parter, som har interesse i ordningen. For det første borgeren, som er dybt afhængig af hjælpen, kommunerne som tilskudsgiver og arbejdsgiverfirmaer, der varetager arbejdsgiveransvaret for kommunalt udmålte midler. Hertil kommer også fagforeningerne og hjælperne.

Høringen viser, at udfordringerne er komplekse.

På høringen fremhævede Dansk Erhverv det tidligere lovforslag (L 147) samling 2013-2014, som faldt, men som indeholdt bud på en række løsninger. For eksempel en national takstmodel, som kan sikre enkel og ensartet udmåling på overenskomstniveau og et tilstrækkeligt administrationsbeløb, kurser i at varetage arbejdslederrollen, godkendelsesordning for de firmaer, som er arbejdsgivere m.v.

Landsformand Susanne Olsen udtaler, at det har været meget svært at vinde gehør for at få løst udfordringerne med ordningen, så det positive ved dagens høring var, at der hele vejen rundt om bordet var enighed om, at der forestår både svære tekniske udfordringer, men også at der nu må findes løsninger, som kan sikre ro om ordningen. I forbindelse med revision af serviceloven kigges der nu nærmere på BPA-ordningen. Nu er det op til politikerne at sætte den rigtige ramme, som kan bringe ordningen sikkert ind i fremtiden.

Se debatten på Folketingets hjemmeside HER.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT