Foto: Colourbox.com

Betænkning åbner for omfattende reform af handicapområdet

Et borgerforslag blev stemt ned. Men i kølvandet fulgte en betænkning fra Folketinget, som giver tro på, at reelle og mærkbare ændringer på handicapområdet kommer.

04. jun. 2021

Borgerforslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne fra #enmillionstemmer, ”Handicapområdet væk fra kommunerne”, blev nedstemt den 3. juni, men det har affødt en stor og betydningsfuld debat, som har givet genlyd igennem hele Folketinget.

Det er længe siden, at området har nydt så stort fokus, og dermed er der skabt momentum for forandringer. Dét kan ikke mindst tilskrives borgerforslaget og bevægelsen bag.

I forbindelse med afstemningen i Folketinget blev der afgivet en betænkning fra Social- og Ældreudvalget, hvor alle partier tilkendegiver deres holdning til spørgsmålet om, hvad der skal ske med handicapområdet.

Og det bliver bemærket af Dansk Handicap Forbunds landsformand, Susanne Olsen.

”Det er meget positivt, at der hele vejen rundt i alle partier er et udtalt ønske om, at der skal ske markante forbedringer på området. Alle anerkender, at den nuværende situation med ekstremt høje fejlprocenter og utallige eksempler fra handicaporganisationer og borgergrupper igennem mange år er uholdbare, og vi er kommet til et sted, hvor problemerne er så åbenlyse, at det ikke længere er nødvendigt at overbevise nogen om, at de er der. Det er et godt udgangspunkt for, at vi opnår konkrete ændringer,” siger hun.

Markante udmeldinger
Regeringen peger på, at man vil afvente resultaterne af den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde, men siger også klart, at der vil blive indkaldt til forhandlinger på baggrund af den i fjerde kvartal 2021. Støttepartierne taler i betænkningen om en markant reform, og problematiserer den store afspecialisering på området, og at kommunerne står alene med det fulde ansvar. De understreger også, at der er behov for opbygning af viden samt en ændret finasieringsmodel, som fordeler midler på området mere solidarisk.

Og det er alt sammen vand på Dansk Handicap Forbunds mølle og ligger i tråd med forslaget ”Handicapområdet forfra”, som blev fremlagt i maj.

”De klare tilkendegivelser fra politikerne giver mig vished for, at det nytter noget at presse på. Og det bliver vi ved med, til vi ser konkrete forbedringer på området og for vores medlemmer,” siger Susanne Olsen og fortsætter.

”Vi tror på, at det vil være muligt at få gennemført vores drøm om en reform af området. En reform, hvor man gør op med det forhold, at kommunen sidder alene med både visitation og finasiering, og hvor fagligheden presses af økonomi. Det vil kræve opbygning af viden, som skal benyttes, og det skal være en reform, som betoner det fælles ansvar og sikrer vekselvirkning mellem stærk viden i specialiserede enheder og den nærhed, som også er vigtige for den enkelte borger.”

Er du interesseret i at læse betænkningen fra Folketinget, kan du gøre det her.

Seneste nyheder

Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft, der er nødvendigt på handicapområdet
09. jun. 2021

Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft, der er nødvendigt på handicapområdet

Folkemøde 2021: Kom med til online debat om organisationernes rolle i en digital virkelighed
07. jun. 2021

Folkemøde 2021: Kom med til online debat om organisationernes rolle i en digital virkelighed

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget
03. jun. 2021

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser
01. jun. 2021

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser

Hadefuld tale mod personer med handicap skal gøres ulovligt
26. maj 2021

Hadefuld tale mod personer med handicap skal gøres ulovligt

Positivt forslag fra Regionerne: Hjælpemiddelcentre kan få afgørende rolle i at sikre rette hjælp fra starten – men det kræver justeringer
21. maj 2021

Positivt forslag fra Regionerne: Hjælpemiddelcentre kan få afgørende rolle i at sikre rette hjælp fra starten – men det kræver justeringer

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT