Foto: Colourbox.com

Betænkning åbner for omfattende reform af handicapområdet

Et borgerforslag blev stemt ned. Men i kølvandet fulgte en betænkning fra Folketinget, som giver tro på, at der kommer reelle og mærkbare ændringer på handicapområdet.

04. jun. 2021

Borgerforslaget om at fjerne handicapområdet fra kommunerne fra #enmillionstemmer, ”Handicapområdet væk fra kommunerne”, blev nedstemt den 3. juni, men det har affødt en stor og betydningsfuld debat, som har givet genlyd i hele Folketinget.

Det er længe siden, at området har nydt så stort fokus, og dermed er der skabt momentum for forandringer. Dét kan ikke mindst tilskrives borgerforslaget og bevægelsen bag.

I forbindelse med afstemningen i Folketinget blev der afgivet en betænkning fra Social- og Ældreudvalget, hvor alle partier tilkendegiver deres holdning til spørgsmålet om, hvad der skal ske med handicapområdet.

Og det bliver bemærket af Dansk Handicap Forbunds landsformand, Susanne Olsen.

”Det er meget positivt, at der hele vejen rundt i alle partier er et udtalt ønske om, at der skal ske markante forbedringer på handicapområdet. Alle anerkender, at den nuværende situation med ekstremt høje fejlprocenter og utallige eksempler fra handicaporganisationer og borgergrupper igennem mange år er uholdbare, og vi er kommet til et sted, hvor problemerne er så åbenlyse, at det ikke længere er nødvendigt at overbevise nogen om, at de er der. Det er et godt udgangspunkt for, at vi opnår konkrete ændringer,” siger hun.

Markante udmeldinger
Regeringen peger på, at man vil afvente resultaterne af den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde, men siger også klart, at der vil blive indkaldt til forhandlinger på baggrund af den i fjerde kvartal 2021. Støttepartierne taler i betænkningen om en markant reform, og problematiserer den store afspecialisering på området, og at kommunerne står alene med det fulde ansvar. De understreger også, at der er behov for opbygning af viden samt en ændret finasieringsmodel, som fordeler midler på området mere solidarisk.

Og det er alt sammen vand på Dansk Handicap Forbunds mølle og ligger i tråd med forslaget ”Handicapområdet forfra”, som blev fremlagt i maj.

”De klare tilkendegivelser fra politikerne giver mig vished for, at det nytter noget at presse på. Og det bliver vi ved med, til vi ser konkrete forbedringer på området og for vores medlemmer,” siger Susanne Olsen og fortsætter.

”Vi tror på, at det vil være muligt at få gennemført vores drøm om en reform af handicapområdet. En reform, hvor man gør op med det forhold, at kommunen sidder alene med både visitation og finasiering, og hvor fagligheden presses af økonomi. Det vil kræve opbygning af viden, som skal benyttes, og det skal være en reform, som betoner det fælles ansvar og sikrer vekselvirkning mellem stærk viden i specialiserede enheder og den nærhed, som også er vigtige for den enkelte borger.”

Er du interesseret i at læse betænkningen fra Folketinget, kan du gøre det her.

Seneste nyheder

Sommerperioden byder på ekstra ventetid i rådgivningen
20. jul. 2021

Sommerperioden byder på ekstra ventetid i rådgivningen

Demonstration i Handicapinitiativet: Her er vores tale
25. jun. 2021

Demonstration i Handicapinitiativet: Her er vores tale

Udligningsreform modarbejder brug af de rette tilbud
22. jun. 2021

Udligningsreform modarbejder brug af de rette tilbud

Dyrker det unikke: Iværksætterbootcamp for personer med handicap åben for tilmelding
21. jun. 2021

Dyrker det unikke: Iværksætterbootcamp for personer med handicap åben for tilmelding

Folkemødet 2021: Gamle handicaporganisationer vs. nye sociale græsrodsbevægelser
18. jun. 2021

Folkemødet 2021: Gamle handicaporganisationer vs. nye sociale græsrodsbevægelser

Kom med til demonstration torsdag den 24. juni
17. jun. 2021

Kom med til demonstration torsdag den 24. juni

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT