Foto: Dansk Handicap Forbund

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tager imod Dansk Handicap Forbund

I dag tirsdag har Dansk Handicap Forbund været til møde hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

09. jan. 2018

Tirsdag var Dansk Handicap Forbund til møde hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som for kort tid siden har meldt ud, at den udskældte reform af førtidspension og fleksjob, som har fungeret i fem år, vil blive justeret gennem en egentlig lovændring.

Ministeren lancerede desuden en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen under overskriften: ”Færre regler – Større frihedsgrader til kommunerne – Alle skal med”, og også den blev diskuteret med indspark fra Dansk Handicap Forbunds erfaringer fra beskæftigelsesprojektet ’Fjern barriererne’, som offentliggøres fredag.

”Vi har siden reformens vedtagelse oplevet, hvordan vores medlemmer har været udsat for et markant pres, som har ramt uforholdsmæssigt hårdt i forhold til mennesker, som er alvorligt syge og ikke har en jordisk chance for at udvikle en arbejdsevne. Det er mennesker, hvis liv er slået i stykker og som fortvivlede kontakter vores rådgivning,” siger landsformand Susanne Olsen og fortsætter.

”Samtidig med dette, er det et paradoks, at dem, som brænder for at få et job, ikke kan få den rigtig hjælp, som kan føre til et godt jobmatch. Vi har et klart politisk fokus på at få lettet presset på dem med de færreste ressourcer og samtidig få styrket hjælpen til dem, som har en realistisk jobchance. Vi skal på den måde have skabt ’et sug’ fra arbejdsmarkedet og stoppe det uværdige pres på de hårdest ramte,” lyder opfordringen.

Dansk Handicap Forbund har både før og efter reformens vedtagelse arbejdet intensivt med at få gjort politikerne opmærksomme på de mange udfordringer, der er i reformen, og senest er forbundet indgået i et samarbejde med 62 andre organisationer under overskriften ’Værdig Reform’. Fællesskabet bag samarbejdet har formuleret en række konkrete forslag til justeringer af reformen, og målet er at sikre et system, som er både lige og værdigt.

Tre centrale budskaber
Dansk Handicap Forbund støtter initiativet ’Værdig Reform’ og har i den forbindelse gjort ministeren opmærksom på de punkter, vi finder vigtigst – at mennesker med en meget lille arbejdsevne skal kunne vælge imellem ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Samtidig ønsker forbundet et loft over, hvor længe man kan være i et ressourceforløb. Endelig gør forbundet opmærksom på, hvor vigtigt det er, at mennesker på ressourceforløb for at kunne udvikle sig skal have sikkerhed for en stabil økonomi.

Dansk Handicap Forbund præsenterede ministeren for den endelige rapport fra vores toårige projekt ’Fjern barrierene’, hvor forbundet i tæt samarbejde med arbejdsgiverorganisationer har afdækket barrierer for inklusion på arbejdsmarkedet for mennesker med bevægelseshandicap – blandt andet gennem rundspørge blandt mere end 400 offentlige og private virksomheder. Projektets resultater offentliggøres officielt på fredag den 12. januar.

Sidst, men ikke mindst, kvitterede forbundet for, at ministeren ønsker at rydde op i beskæftigelsesreglerne, og der blev redegjort for, hvor vigtigt det er, at man er opmærksom på, at forskellige målgrupper har helt særlige behov, som kræver specialviden.

Dansk Handicap Forbund præsenterede desuden en række forslag til forbedring af beskæftigelsesindsatsen. De er inspirerede af drøftelser med forbundets advisory board, hvor mere end 20 erhvervsledere bidrager til at kvalificere forbundets beskæftigelsespolitik.

På mødet tirsdag deltog landsformand Susanne Olsen, næstformand i social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg, Inger Steen Møller og afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs.

Seneste nyheder

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget
05. okt. 2022

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022
30. sep. 2022

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap
28. sep. 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT