Foto: Gua Studio

Året, der gik i rådgivningen: Mange søgte hjælp i 2020

I 2020 vendte COVID-19 op og ned på alting, og mens samfundet lukkede ned, så blev det for rådgivere og bisiddere alligevel et travlt år. Presset på handicapområdet står klart.

18. dec. 2020

Det er en fast tradition, at vi hvert år udarbejder statistik over det arbejde, der udføres i vores rådgivningsteam og af vores frivillige bisiddere. Det gør vi af flere årsager, men vigtigst af alt for at få en vigtig indsigt i, hvor skoen trykker.

Rådgivningsarbejdet giver os meget værdifuld viden, som bringes i spil i vores politiske arbejde for at indfri forbundets mål om et liv med lige muligheder. Dels kan vi se hvilke sagsområder, der fylder mest og dermed indikerer, at der er akutte problemer, vi skal fokusere på. Samtidig får vi værdifuld detailviden om problemernes karakter.

Rådgivningsarbejdet og de frivillige bisidderes indsats er derfor både en direkte hjælp til det enkelte medlem, men fungerer samtidig som dokumentation på den virkelighed, som medlemmerne oplever. Hvis systemet afviser, at der sker negative praksisglidninger eller tab af rettigheder, så har vi en solid mulighed for at modbevise det.

Et specielt år
Når vi tænker tilbage på året 2020, vil vi med stor sandsynlighed tænke på det som et meget surrealistisk år, hvor der blev vendt op og ned på alting: samfundet lukkede ned, og aktivitetsniveauet blev sat i stå.

Da vi den 11. marts blev sendt hjem, og forbundet måtte lukke ned for alle fysiske aktiviteter, var det derfor med tilbageholdt åndedræt, for hvad ville dette betyde for vores medlemmer?

Vi ved, at mange gennem isolationen har oplevet et markant afsavn og en følelse af ensomhed. Det blev bekræftet i DH's panelundersøgelse om COVID-19-situationen, hvor 40 procent af de deltagende medlemmer af forbundet oplevede følelsen af ensomhed under nedlukningen. Hertil kom bekymringer for smitten, da mange naturligvis er særligt udsatte, og hvad det ville betyde, når den almindelige hjælp blev suspenderet gennem hele af foråret.

Det var derfor fra begyndelsen af en en klar prioritering, at vi måtte være opdaterede på restriktioner og regler, så vi kunne vejlede medlemmerne, og vi fik i handicaporganisationerne hurtigt etableret en 'varm linje' til myndighederne gennem Danske Handicaporganisationer.

Højt aktivitetsniveau trods nedlukning
Vores rådgivere arbejder i forvejen hjemmefra, så her var omstillingen ikke så stor. Til gengæld var det noget nyt, at vi hver dag måtte forholde os til de mange udmeldinger, der blev sendt ud – alt sammen noget, som kunne have relevans for medlemmerne. Derfor var det vigtigt at forholde sig til.

Under forårsperioden så vi en del spørgsmål relateret til corona-situationen, men billedet blev hurtigt præget af, at det offentlige system lukkede op for almindelig sagsbehandling; mange steder gennem nye online-værktøjer. Derfor har vi faktisk oplevet et år, hvor vi har behandlet lige så mange af de kendte sager, som vi plejer.

Tæller vi antallet af telefon- og online-henvendelser sammen, så har vores tre socialrådgivere og 43 frivillige bisiddere håndteret mere end 2.000 henvendelser i løbet af året.

Det udmøntede sig i 520 unikke enkeltsager hos rådgivningen, mens bisidderne har leveret 600 frivilligtimer fordelt på 175 enkeltmedlemmer. Det betyder, at bisidderaktiviteten på grund af nedlukningen er faldet knap 30 procent sammenlignet med 2019. Tilbage står dog, at det fortsat er en imponerende indsats fra vores frivillige. Tak for det!

Biler og BPA fylder mest
Når vi kigger på de sagsområder, medlemmerne henvender sig med, så er der en række områder, der fylder markant mere end andre.

Støtte til køb af bil ligger i top med 102 sager, BPA kommer efter med 88 sager, og sager om hjælpemidler kommer derefter med 55 sager. Rådgiverne havde 43 sager om merudgiftsdækning, mens hjemmepleje kom med i statistikken med 25 sager.

Sideløbende ser vi også, at sager på beskæftigelsesområdet tegner sig for 88 sager, og som dermed fylder betydeligt i rådgivningen.

Vi kan se, at 73 procent af sagerne er relateret til serviceloven og tilgrænsende områder, mens beskæftigelsesområdet udgør 12 procent af henvendelserne. På begge områder oplever vi fortsat, at vi kan flytte noget i en stor mængde sager. Der, hvor vi kender svaret, ligger vores succesrate på 2/3 af sagerne, hvor vi får et ændret resultat.

God jul
Således nåede vi igennem det meget mærkværdige år 2020, og vi vil fra rådgiverne og resten af sekretariatet ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi glæder os til, at 2021 forhåbentligt bringer os ud af coronaens skygge, og vi ser frem til at bruge al vores – og jeres – viden til fortsat at kæmpe for et liv med lige muligheder for medlemmerne.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT