Graf over andelen af mennesker med CP i job m.v. Graften er udarbejdet af Spastikerforeningen.

Antallet af mennesker med cerebral parese i job styrtdykker

Spastikerforeningen har bedt Statens Institut for Folkesundhed (SIF) om at lave en særkørsel, hvor CP-registrets oplysninger om borgere med cerebral parese (CP) sammenholdes med indkomstdata i Danmarks Statistik.

26. aug. 2016

Resultatet viser, at kun en fjerdedel af alle mennesker med CP i alderen fra 18-60 år er i arbejde, det vil sige, at de har løn som deres hovedindtægtskilde.

For ti år siden foretog Susan Ishøy Michaelsen fra SIF en lignende undersøgelse, og dengang var det sammenlignelige tal en tredjedel. Antallet at voksne med CP, som er i beskæftigelse, er med andre ord faldet fra omkring 33 procent til ca. 25 procent på blot ti år.

Det er et dramatisk fald i beskæftigelsesgraden, skriver direktør i Spastikerforeningen Mogens Wiederholt i artiklen, som er bragt i foreningens medlemsblad Spastikeren, som udkom tidligere på måneden.

Personer med CP lever af førtidspension
Ser man på hele gruppen af 18-60 årige, så er 57 procent på førtidspension, mens ni procent er under uddannelse og seks procent er på kontanthjælp.

Ikke så overraskende er langt flere med CP på førtidspension end i befolkningen som helhed. samtidig er andelen af personer med CP i uddannelse væsentligt lavere end i befolkningen som helhed (ni procent mod 15 procent i befolkningen generelt), mens andelen af voksne på kontanthjælp er væsentlig højere blandt mennesker med CP end i befolkningen som sådan (seks procent mod fire procent generelt).

De unge har det svært
Deler man gruppen op på forskellige aldersintervaller, så får man øje på en række væsentlige forskydninger.

Beskæftigelsesgraden er således noget højere, når man kun ser på de 31-60 årige. I den gruppe er beskæftigelsesgraden omkring de 30 procent. Det kan betyde, at unge med CP har væsentligt svære ved end tidligere at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Billedet er, at især unge med CP er betydeligt overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet. For de alleryngste – de 18-20 årige – viser tallene, at ti procent af unge med CP er på kontanthjælp. Det tilsvarende tal for unge, som ikke har CP, er blot to procent.

Ser man lidt bredere på ungdomsgruppen, så viser tallene, at knap ni procent af de 18-40 årige unge med CP er på kontanthjælp, mens kun godt fire procent af den tilsvarende aldersgruppe uden CP er på kontanthjælp.

”Tallene viser med al tydelighed, at vi er nødsaget til at skærpe vores fokus på både uddannelse og beskæftigelse. Tallene giver ingen forklaringer, men det er i sig selv alarmerende, at beskæftigelsesgraden er faldet så voldsomt over de seneste ti år, som tilfældet er – og det er foruroligende, at unge med CP er så underrepræsenteret i uddannelsessystemet,” slutter Mogens Wiederholt i artiklen.

*Artiklen bygger på beregninger fra Spastikerforeningen og talmateriale fra henholdsvis ”Notat om hovedindtægtskilde for voksne med cerebral parese”, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, juni 2016, og “Social consequences of cerebral palsy”, National Institute of Public Health, marts 2006.

Artiklen er her redigeret af Dansk Handicap Forbund. Originalartiklen kan i sin helhed læses i Spastikeren nr. 4 2016 HER.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT