Foto: Colourbox

Analyse: Arbejdsgivere frasorterer kørestolsbrugere ifølge ny undersøgelse

Tre forskere fra Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse har i et nyt studie undersøgt danske arbejdsgiveres villighed til at ansætte borgere med bevægelseshandicap. Resultaterne er ikke opløftende, men bekræfter Dansk Handicap Forbunds antagelser.

14. aug. 2019

En ny undersøgelse blandt danske arbejdsgivere fra Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse viser, at arbejdsgivernes villighed til at ansætte en ny, motiveret og kvalificeret medarbejder falder med oplysningen om, at ansøgeren er kørestolsbruger.

I forsøgsgruppen falder sandsynligheden for at ansætte vedkommende til 22-30 % med oplysningen om, at ansættelsen kræver nogle tilpasninger på arbejdspladsen. Sammenlignet med kontrolgruppen, som ikke har fået samme oplysninger, angiver 70 %, at de gerne vil ansætte vedkommende. Det gør ingen betydelig forskel, om arbejdsgiverne får at vide, at de kan søge om handicapkompenserende ordninger i form af økonomisk kompensation for eventuelle tilpasninger, eller at jobcenteret anbefaler at ansætte vedkommende.

Inger Steen Møller, formand for social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg i Dansk Handicap Forbund, udtaler om resultaterne af undersøgelsen:

"Desværre bekræfter undersøgelsens resultater blot de erfaringer, vi gennem mange år har gjort i Dansk Handicap Forbund. Arbejdsgivernes manglende viden om mennesker med en funktionsnedsættelse vejer tungere end behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det handler formentlig ikke blot om, at man ikke kender mulighederne for kompensation, men nok mere om, at man gør sig mange unødvendige bekymringer om, hvordan det er at have en kollega med et handicap. Derfor er der brug for, at mennesker med handicap bliver langt mere synlige i det offentlige rum, således at vi alle kan erfare, at man ikke er sit handicap, men et menneske med et handicap."

Forskerne konkluderer, at det lader til at være oplysningen om, at jobsøgeren sidder i kørestol, og at det kræver mindre tilpasninger på arbejdspladsen, som har størst negativ betydning, og at der ikke lader til at være overensstemmelse mellem arbejdsgivernes intentioner, CSR-politikker og deres handlinger. Der skal derfor en holdningsændring til, hvis flere mennesker med bevægelseshandicap skal inkluderes på arbejdsmarkedet.

Resultaterne af undersøgelsen bekræfter også Dansk Handicap Forbunds undersøgelse ”Fjern barriererne”, at der eksisterer såkaldte mentale barrierer, som uvidenhed og fordomme på de danske arbejdspladser, som forhindrer mennesker med handicap i at blive inkluderet på det ordinære arbejdsmarked.

Læs mere om undersøgelsen fra Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse her.

Læs ”Fjern barriererne” her.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT