Pressebillede

Aftale på plads: Danmark får ny statsminister

Kort før midnat tirsdag kunne kongelig undersøger Mette Frederiksen meddele, at der nu er enighed blandt Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten om en såkaldt politisk forståelse, som vil føre til dannelsen af en S-regering.

26. jun. 2019

Kort før midnat tirsdag bekendt gjorde Socialdemokratiets formand – og kommende statsminister – Mette Frederiksen, at hun sammen med et parlamentarisk grundlag bestående af Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er blevet enige om en såkaldt politisk forståelse, som skal danne grundlag for en socialdemokratisk mindretalsregering.

Dansk Handicap Forbund har med stor glæde konstateret, at aftalen eksplicit nævner handicapområdet.

Det fremgår således af aftalen, at man vil:

”Forbedre mulighederne for mennesker med handicap. Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering. En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. En ny regering vil også tage initiativ til, at unge med et handicap eller en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse.”

Det er sjældent, at vi i forbindelse med en regeringsdannelse får direkte omtale, så ovenstående er et godt udgangspunkt, mener landsformand Susanne Olsen.

”Jeg glæder jeg mig over, at der ser ud til at være et fokus på vores område – både gennem en konkret tekst om vores målgruppe, men også ved at regeringen vil prioritere FN’s verdensmål, hvori vores udfordringer indgår i mange af målene,” siger hun. Samtidig glæder hun sig til at komme i gang med det konkrete politiske arbejde, som ligger forude. Der er nemlig meget der tyder på, at vi nu kan få konkrete politiske ændringer på social- og handicapområdet.

”Der er klart momentum på vores område. Det skal vi spille konstruktivt ind i, så vi kan få løfte handicapområdet på en måde, som skaber lige muligheder og livskvalitet – en målsætning, som i vores optik kommer hele samfundet til gavn. Vi glæder os til at blive indbudt til det kommende arbejde, af den nye regering,” lyder det fra Susanne Olsen.

LÆS AFTALEN: RETFÆRDIG RETNING FOR DANMARK

Seneste nyheder

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
28. jun. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Det nye ministerhold er på plads
27. jun. 2019

Det nye ministerhold er på plads

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019
19. jun. 2019

Så er det igen tid til at søge Lokalpuljen 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren
19. jun. 2019

Velfærdsteknologi er godt – men det skal gøres med udgangspunkt i brugeren

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Folkemødet 2019: Byggeriet vil gerne tage samfundsansvar, men vil de også tage ansvar for at bygge til alle?
15. jun. 2019

Folkemødet 2019: Byggeriet vil gerne tage samfundsansvar, men vil de også tage ansvar for at bygge til alle?

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT