Illustration: Niels Poulsen

90 år – og stadig på farten

I dag afholder hovedforbundet i samarbejde med Københavns afdeling reception for gode samarbejdspartnere og venner af forbundet i anledning af Dansk Handicap Forbunds 90 års jubilæum. Landsformand Susanne Olsen kommer her med et bud på, hvad vi fejrer, og hvordan fremtiden ser ud frem mod de 100 år.

18. nov. 2015

I denne tid holdes der fester over hele landet i Dansk Handicap Forbund. Anledningen er forbundets 90 års jubilæum. Det er en begivenhed, som der er rigtig god grund til at fejre. Særligt vil jeg fremhæve, at vi nu igennem en menneskealder har fastholdt et fællesskab, som bygger på frivillighed, og hvor drivkraften er drømmen om at opnå et godt liv ved at stå sammen.

Vores fællesskab blev dannet i en tid, hvor mange mennesker med handicap var henvist til at leve i fattigdom og af almisser. Senere kom der store statsstyrede institutioner, hvor man var gemt væk fra det øvrige samfund, og hvor man blev set på som anderledes og defekte. Tanken var, at man skulle helbredes eller alternativt opbevares under forhold, hvor der herskede ro, renlighed og regelmæssighed. De, der levede uden for institutionerne, var oftest mennesker med mindre handicap, som kunne klare sig med støtte fra familien og det nære netværk. Den hjælp, man kunne var få, var meget begrænset.

Kompensation og rettigheder blev en realitet
I forbundets levetid er der sket en voldsom samfundsudvikling. Og med den udvikling er der også sket et ændret syn på os, der lever med et handicap.

Støtten blev udlagt til de lokale samfund, og man flyttede til andre boformer, hvor man kunne blive en del af samfundet, og så var der mange, der flyttede i eget hjem – takket være de kompensationsordninger, som fulgte med udviklingen. Med denne udvikling fulgte også en betoning af, at mennesker er mennesker, og at vi som samfund skal sikre ligestilling.

Vi fik rettigheder, og vi blev i højere grad en del af samfundet.

Hele vejen igennem denne udvikling har forbundet stået i forreste række, og vi har – afhængigt af de politiske vinde – haft mange roller – både som forhandlere, aktivister og pragmatiske samarbejdspartnere.

Ved 90 års jubilæet fejrer vi de mange resultater, der er opnået.

Bekymrende udvikling i gang, men vi arbejder hårdt
Samtidigt står jubilæet i skyggen af en meget bekymrende udvikling, som siden finanskrisen har betydet, at vi ikke længere ser udvikling på handicapområdet, men derimod en afvikling med henvisning til at økonomien er presset. Vi kæmper for at fastholde rettigheder, men virkeligheden er, at der år efter år gennemføres alvorlige besparelser i kommunerne, som rammer den enkelte umenneskeligt hårdt. I dette jubilæumsår er mit største ønske, at vi får standset ”styrtblødningen”.

Arbejdet er allerede godt i gang. Vi er et samlet forbund i rivende udvikling og med fremgang i medlemsantallet.

Der arbejdes både socialt med at samle medlemmerne og politisk for at skabe bedre forhold – både lokalt og nationalt. Lokalafdelinger, regioner og specialkredse yder en formidabel indsats. Det er det fællesskab, som lever. Sammen arbejder vi for et liv med lige muligheder. Vi vil igen have handicapområdet på dagsordenen, så vi kan nærme os målet.

Og med den målsætning vil jeg ønske hele forbundet et stort og stolt tillykke med 90 års jubilæet.

Seneste nyheder

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget
05. okt. 2022

Sammen kan vi sætte handicapområdet på dagsordenen til folketingsvalget

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022
30. sep. 2022

Vind billetter til Halloween i tivoli 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap
28. sep. 2022

DHF tilbyder: Netværksgrupper for forældre til børn med handicap

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT