50 organisationer har underskrevet et brev til børne- og socialminister Mai Mercado

50 organisationer kræver en handicappolitisk handlingsplan

I august sendte 50 organisationer samlet et brev til børne- og socialminister Mai Mercado og alle Folketingets partier, hvor der opfordres til, at regeringen udarbejder en national handicappolitisk handlingsplan. Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder står bag initiativet. Dansk Handicap Forbund er medunderskriver.

06. sep. 2018

Mangel på ligestilling

Ser man på Handicapbaromeret, som Institut for Menneskerettigheder offentliggjorde sidste år, står det skidt til med ligestillingen mellem mennesker med og uden handicap. Ifølge tal fra 2012 og 2016 klarer mennesker med handicap sig dårligere på 9 ud af 10 af de vigtigste samfundsområder, sammenlignet med resten af befolkningen.

En national handlingsplan skal sikre et liv med lige muligheder

Derfor er ét af kravene til en tværgående handicappolitisk handlingsplan, at den skal rumme målbare målsætninger, så det er muligt at dokumentere og forbedre levevilkårene for mennesker med handicap. Dansk Handicap Forbund bakker op om initiativet, da det ligger i forlængelse af forbundets arbejde for ”et liv med lige muligheder”.

”Vi er medunderskriver, fordi handicapområdet er præget af alt for meget vilkårlighed – både når vi taler om data, men også i forhold til at skabe retning og sammenhæng i indsatsen. Det har derfor været helt naturligt for os at være medunderskriver på denne appel. Vi ønsker at spille konstruktivt med, men det er samtidig vigtigt, at man fra centralt hold løfter opgaven langt mere systematisk, end det bliver gjort i dag,” udtaler formand Susanne Olsen.

Læs brevet til børne- og socialminister Mai Mercado.

Torsdag den 6. september offentliggjorde Thorkild Olesen, formanden for DH, og Maria Ventegodt, ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder, et læserbrev om initiativet i Altinget. Det kan du læse her.

Fakta fra Handicapbarometeret

På et område som uddannelse går udviklingen tilbage. Fra 2012 til 2016 er andelen af personer med handicap mellem 30-40 år, der har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, faldet med 8 % fra 74 % til 66 %. For mennesker med større fysisk handicap er tallet faldet fra 62 % i 2012 til 50 % i 2016 sammenlignet med 86 % for personer uden handicap. En tendens, som øger uligheden mellem mennesker med og uden handicap.

Også på tilgængelighedsområdet er der problemer med ligestillingen. Her oplever 47 % af personer med større fysisk handicap uden besvær at kunne komme rundt med bus og tog sammenlignet med 90 % for personer uden handicap.

Læs mere om handicapbarometeret.

Seneste nyheder

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!
01. sep. 2022

Dansk Handicap Forbund om finanslovsudspillet: glem nu ikke, hvad der virkelig er brug for!

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten
30. aug. 2022

Endelig! Nu har også voksne ret til livsnødvendig hjælp om natten

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu
29. aug. 2022

66 organisationer: balancen mellem arbejdsevne og værdig behandling er ikke fundet endnu

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap
25. aug. 2022

Nyt udspil i samarbejde med Dansk Erhverv skal sikre lige muligheder for iværksættere med handicap

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres
19. aug. 2022

Tema om forebyggelse: Amputationer kan ikke gøres om, men de skal kompenseres

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT