Logo: VærdigReform

39 organisationer i opråb i Altinget: Ret op på fejlagtig reform med nye regler for fleksjob og førtidspension

Siden lovgivningen for fleksjob og førtidspension trådte i kraft i 2013 er samfundets svageste blevet fanget i meningsløse og effektløse forløb. Nu er det på tide, at politikerne lytter til evalueringerne og skrider til handling med en ny værdig reform, skriver 39 faglige og sociale organisationer fra alliancen VærdigReform, heriblandt Dansk Handicap Forbund, i Altinget.

04. mar. 2022

Beskæftigelsesministeriets nylige evaluering af forløb henimod fleksjob og førtidspension dokumenterer et behov for ændringer af regler og praksis. Det er tid til handling, så sårbare borgere får hjælp i stedet for at blive trukket rundt i opslidende forløb.

Da vi i 2013 fik en ny lovgivning om reglerne for fleksjob og førtidspension, var en del af aftaleteksten, at der senest i 2017 skulle udarbejdes en større evaluering. Evalueringen blev gennemført og offentliggjort i marts 2018, men har endnu ikke kastet reelle ændringer af sig, og borgerne venter derfor stadig på handling i kølvandet på evalueringen.

Vi håber på snarlige politiske handlinger, der vil rydde op i de mange skavanker i reformen, som evalueringen peger på, og de mange ting i lovgivningen, som så tydeligt ikke fungerer.

Stort set intet er sket, men behovet for politisk handling er ikke forsvundet. Derfor kalder vi på fjerde år på rimelighed i reglerne for mennesker, der skal afprøves i forhold til deres arbejdsevne eller en eventuel visitering til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Sammenslutningen bag VærdigReform

Vi er sammenslutningen VærdigReform. Vi er 65 organisationer, som tilbage i 2017 gik sammen om at få et opgør med de mange uhensigtsmæssigheder og uretfærdigheder, vores medlemmer oplever som følge af reformen fra 2013. Alene de fagforeninger, som er med blandt de 65 organisationer, repræsenterer mere end 1,5 millioner medlemmer. Det er på vegne af medlemmerne af de 65 organisationer og de mange borgere, der er i klemme i reglerne i dag, at vi kalder på handling.

Her fire år efter at VærdigReform blev født af nødvendighed, er der stadig brug for handling. Stort set intet er sket, men behovet for politisk handling er ikke forsvundet. Derfor kalder vi på fjerde år på rimelighed i reglerne for mennesker, der skal afprøves i forhold til deres arbejdsevne eller en eventuel visitering til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Da vi dannede VærdigReform, var det ikke vanskeligt at sætte fingeren på problemerne, og det var ikke vanskeligt at blive enige om de vigtigste ønsker til ændringer på trods af, at de 65 organisationer dækker mangeartede organisationer som fagforeninger, handicaporganisationer, patientorganisationer, pårørendeorganisationer og interesseorganisationer – der har vidt forskellige medlemsgrupper. Det, som vi har tilfælles, er nemlig, at vi alle har medlemmer, som ind imellem bliver fanget i for lange, for meningsløse eller effektløse forløb.

Langt majoriteten af de borgere, som gennemfører et ressourceforløb, ender med en førtidspension. Det er ingen overraskelse for os. For de, der kommer i forløb, er mennesker, der har så alvorlige sygdomme eller lever med så alvorlige handicap, at bare det at få dagen til at fungere er udfordrende. Det ved deres læger, deres sagsbehandlere og deres professionelle bisiddere godt. De ved også, at flertallet ikke vil kunne udvikle deres ressourcer til, at de kan blive selvforsøgende på det ordinære arbejdsmarked. Så hvorfor disse lange forløb? Fordi loven kræver det. Ikke altid fordi det gavner. Hvis intentionen er at få flere med begrænsninger i arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet, så skal man i gang med en indsats langt hurtigere end i dag. Og vi skal være hurtigere til at vurdere folk i forhold til at komme videre i arbejdslivet via en visitation til fleksjob, så vi undgår, at tiden bruges dårligt i ressourceforløb, i stedet for positivt i et job på fleksjobvilkår.

Vi har i dag en lovgivning, som ikke fungerer. Hele forligskredsen bag reformen (Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) er nødt til at tage ansvar og handle. De borgere, som er i målgruppen for reformen, er blandt vores samfunds svageste, og det kan godt være, at det er en gammel sandhed, at et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svage. Men sand er den, og køn er den ikke altid i dag.

Derfor opfordrer vi beskæftigelsesministeren og hele forligskredsen til at tage ansvaret på sig. Der har været talt om evalueringer og ændringer og justeringer. Kald det, hvad I vil, men tag ansvar og handling på det, så lovgivningen hjælper og støtter mennesker, og ikke sender dem ud i utopiske forsøg med at udvikle på en arbejdsevne, der ikke er der. Ofte bliver skylden for latterlige forløb, hvor man gennem flere år afprøver et menneske til blot et par timers arbejde om ugen, lagt på kommuner og sagsbehandlere. Men fejlen starter og slutter ved lovgivningen. Det er jeres ansvar at lave en lovgivning, hvor borgerne får rettigheder og ikke kun pligter.

Vi har ikke mistet troen på jer, så vi ser frem til, at der snart kommer breaking news om, at I har sat jer sammen ved forhandlingsbordet. I kan godt – det tror vi på.

Giv os nu en Værdig Reform!

Underskrivere:

 • Bedre Psykiatri
 • BUPL
 • Danmarks Lærerforening
 • Dansk El-forbund
 • Dansk Handicap Forbund
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Selskab for Almen Medicin DSAM
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Elitesportsudøveres
 • Danske Handicaporganisationer
 • Den Sociale Retshjælps Fond
 • DM Dansk Musiker Forbund
 • Fagligt Fælles Forbund, 3F
 • Fibromyalgi- og smerteforeningen
 • FOA
 • Forbundet Kultur og Information
 • Forening Den Boligsociale Fond
 • Håndbold Spiller Foreningen
 • Gigtforeningen
 • Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Hjernerystelsesforeningen
 • HK
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening HKKF
 • Jordbrugs Akademikerne JA
 • Landsforeningen Fleksjob
 • LEV
 • Malerforbundet i Danmark
 • Muskelsvindfonden
 • Pharma Danmark
 • Prosa
 • Præsteforeningen
 • Serviceforbundet
 • SIND
 • Spillerforeningen
 • Tandlægeforeningen
 • Teknisk Landsforbund

Læs mere om VærdigReform via hjemmesiden: www.vaerdigreform.dk/

 

Seneste nyheder

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
24. jun. 2022

Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet
22. jun. 2022

Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund udfordrer normalitetsbegrebet

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID
09. jun. 2022

Videoguide: Sådan sikrer din stemme adgangen til MitID

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!
24. maj 2022

Rapport om udviklingen af forhold for mennesker med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund
19. maj 2022

Evalueringen er utilstrækkelig, og det nye udspil vil bevare status quo, lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT