GUA Studio

37 organisationer siger nej til tilbageskuende socialpolitik!

Dansk Handicap Forbund er sammen med 36 andre organisationer medunderskriver på et brev, som er sendt til samtlige partiledere.

16. maj 2023

En ekspertgruppe har fremlagt en rapport med anbefalinger til styring af fremtidens socialområde.
Forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg ser med stor bekymring på de fremlagte anbefalinger, som helt kort handler om strammere økonomisk styring, som man ønsker skal vægte højere end det individuelle hensyn.

Derfor er Dansk Handicap Forbund sammen med 36 andre organisationer medunderskriver på et brev, som er sendt til samtlige partiledere.

Landsformand Susanne Olsen udtaler i den forbindelse:
”Det er med stor undren, vi har kigget på indholdet i rapporten. Lige nu har vi en historisk chance for at handle på de mange problemer, der er dokumenteret på området. Udfordringerne skal IKKE løses ved hjælp af en gammeldags tilgang, hvor mennesker skal tilpasses et system og økonomiske styringslogikker.”

”I stedet for at gøre ’mere af det samme’, som dokumenterbart ikke virker, så opfordrer vi til, at man bruger pengene rigtigt ved at fokusere progressivt på forebyggelse, individuelt fokus og afskaffelse af ligegyldige processer og bureaukrati, som ikke gavner borgerne, men det kræver en reel dialog med målgruppen og en åbenhed i forhold til at tænke nyt. Det har vi svært ved at få øje på og appellerer derfor kraftigt til, at politikerne lytter til organisationerne.”

Læs brevet her:

https://handicap.dk/nyheder/37-organisationer-kritiserer-nye-anbefalinger-aabent-brev-til-partiledere

Læs rapporten her:

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/ekspertudvalg-kommer-med-foerste-anbefalinger-til-socialomraadet

Læs Danske Handicaporganisationers reaktion på rapporten:

https://handicap.dk/nyheder/dh-om-nye-anbefalinger-vil-vaere-tilbageskridt-paa-handicapomraadet

Den nye artikel blok til nyheder. Ret og tilføj indhold.

Seneste nyheder

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan
21. sep. 2023

Regler for visitation til hjælpemidler skal forenkles – her er fire konkrete forslag til hvordan

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul
11. sep. 2023

Der skal være handling bag ordene, ellers kommer en undskyldning til at lyde hul

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven
30. jun. 2023

Debatindlæg: Støtte bør gå til foreninger, der løfter kerneopgaven

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det
16. jun. 2023

Ændringer på socialområdet skal stoppe det meningsløse – ikke stimulere det

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på
30. maj 2023

Bogudgivelse: Jeg leder efter en ny måde at tale om handicap på

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien
27. apr. 2023

UDSAT: Undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen er udsat til efter sommerferien

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT