Dansk Handicap Forbund søger timelønnet socialrådgiver

Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam søger timelønnet socialrådgiver med start 1. marts 2021.

17. dec. 2020

Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam søger, grundet travlhed og forestående sygemelding pr. 1.marts 2021, en timelønnet kollega med hjemmearbejdsplads for et år (12 måneder) med mulighed for forlængelse. Timeantallet kan variere fra uge til uge med en ramme på op til 15 timer ugentligt, men man er ikke garanteret et bestemt timeantal.

Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret organisation, hvor viden om livet med bevægelseshandicap er vores råstof. Rådgivningsteamet tilbyder socialrådgivning til medlemmer, som har brug for sparring og hjælp til at navigere i det kommunale system.

Rådgivningsteamet arbejder sammen med forbundets bisidderkorps, der bidrager til det gode møde mellem medlem og myndighed. Rådgivningsteamet har et stærkt fokus på rettigheder og kompensation samt forbundets værdisæt. Herigennem støtter vi op om medlemmernes retssikkerhed. Vi er der, når livet med et handicap giver udfordringer, og vi yder den hjælp til selvhjælp, som kan være nødvendigt for at leve et godt liv med et bevægelseshandicap. Vores mål er at bidrage til forbundets vision om et liv med lige muligheder. Vi arbejder ud fra, at vi altid må forstå det enkelte medlems funktionsnedsættelse og livssituation. Vores tilgang er, at selvom vi ikke kan alt gennem en telefonrådgivning, så vil vi altid bestræbe os på at ’gå med medlemmet’ og sammen finde veje til mulige løsninger. Vi er stolte af at være en del af en stærk handicapbevægelse, hvor vi kan gøre en forskel – både for den enkelte og for sagen som helhed.

Vi er et team af tre socialrådgivere, som alle arbejder på nedsat tid og med arbejdsplads fordelt rundt i landet. Vi har daglig kollegial sparing og ugentlige team-onlinemøder. Vi værdsætter en uformel og direkte tone og løfter opgaverne sammen for at styrke fagligheden.

Vi søger en socialrådgiver med erfaring fra handicapområdet og en god portion livserfaring – både fagligt og menneskeligt. Du trives med telefonsamtaler med mennesker i mange forskellige livssituationer – ofte med meget svære og indgribende konsekvenser for den enkelte. Du skal trives med at arbejde hjemmefra og med at forstå og kommunikere via telefonen og på skrift. Arbejdsformen betyder, at du skal være serviceminded og kunne tage selvstændige beslutninger ud fra forbundets værdier, men samtidig trives med at afstemme løsninger og metoder i et team.

Ønsker du at høre mere om forbundet eller stillingen, kan du søge oplysninger på www.danskhandicapforbund.dk eller kontakte afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs på e-mail jeppe@danskhandicapforbund.dk eller telefon 29 60 12 21 i dagtimerne.

Motiveret anssøgning og CV mærkes ’socialrådgiver’ og sendes via e-mail til Jeppe S. Kerckhoffs på jeppe@danskhandicapforbund.dk,

Ansøgningsfristen er fredag den 15. januar 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i ugerne 5 og 6.

Print opslaget

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT