Jura - hvad har du ret til?

Kompensationsordninger, retssikkerhed, servicelov...begreberne er mange i dialogen med det offentlige. Hvad er op og ned i lov-junglen.

Forvaltningsret

Socialret

Kompenserende ordninger

Handicapkonventionen - rettigheder

Rådgivning i svære livssituationer

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT