Mentorkursus

Bliv klædt på til mentorrollen- så det bliver en succes for mentor, mentee, arbejdspladsen og jobcentret

Vi skræddersyer mentorkurser, der afspejler sammensætningen af de deltagende virksomheder. Gennemgående for vores kurser er, at vi lægger stor vægt på deltagerinddragelse. Inden vi afholder et kursus, besøger vi udvalgte virksomheder, hvor vi kortlægger deres erfaringer og behov, så disse afspejles i det efterfølgende kursus.

Vi har fokus på erfaringsudveksling, både virksomhederne imellem, samt mellem jobcenter og virksomhederne. Vi er meget konkrete og praktiske i vores dialog med deltagerne. 

Vi kommer omkring følgende på et mentorkursus:

  • Mentors roller, opgaver og udfordringer
  • Interessenterne - hvem skal inddrages i mentorforløbet
  • Strukturering af et mentorforløb og fastsættelse af realistiske mål
  • Dialogen - hvornår skal man lytte og/eller stille spørgsmål, spørgeteknikker og den svære samtale
  • Konflikthåndtering

Vi bruger følgende metoder:

  • Undervisning - vi giver vores bud på et mentorforløb ud fra personlige erfaringer
  • Erfaringsudveksling - vi giver plads til at virksomhederne kan få input og feedback fra hinanden på konkrete metoder hinanden på konkrete metoder
  • Vi bruger cases og rollespil til at afprøve teorien på eksempler fra det virkelige liv

Tidligere deltagere giver denne feedback:

Flemming Jacobsen, leder hos Scan Auto & Dybbroe Group

”Det er første gang, jeg deltager på et mentorkursus, og jeg har lært mange gode ting på kurset i dag. Jeg kan relatere til 90 % af det, jeg i dag har hørt, så informationen har været meget aktuel, og det er noget, jeg helt sikkert kan bruge fremadrettet – og i højere grad bevidst. Jeg har fået mange gode inputs. Jeg synes også, det har været rart at både virksomheder OG jobcentret har været repræsenteret, så vi kan drage nytte af hinandens erfaringer og høre mere om, hvordan de arbejder med borgerne. Det har været meget lærerigt.”

Jane Dornhoff, produktionsleder hos Jeanne D’arc Living

”Jeg synes, det har været et rigtigt godt kursus. Jeg har været på et mentorkursus før, og jeg må indrømme, det her kursus har været langt mere givtigt. Det har været konstruktivt og jeg har fået gode inputs med fra de andre virksomheder, der var til stede men i lige så høj grad også fra de forskellige repræsentanter fra jobcentret. Det er et godt initiativ, at der bliver lagt op til et netværk efterfølgende, så vi har mulighed for i fremtiden at fortsætte vores sparring i forhold til eventuelle problematikker, vi befinder os i – ofte deler vi jo borgerne, og her kan vi hjælpe hinanden i at støtte den samme borger, så de ikke skal starte fra scratch for hvert nye forløb, de starter i. Jeg havde lidt fordomme på forhånd, da jeg havde en anden oplevelse fra mit første mentorkursus, men de blev gjort til skamme – alt i alt meget positiv oplevelse.”

Tanja Anita Vesterskov, kommunikationskoordinator hos Jobcenter Randers Erhverv 

"Jeg har ikke været på mentorkursus før, men jeg synes, det var et meget relevant og lærerigt kursus. Noget af det, jeg synes, var rigtigt godt var, at Kurt forud for kurset havde forventningsafstemt med et par virksomheder, så kurset blev strømlinet deres behov. Et af deres ønsker var, at jobcentret var repræsenteret – og det var også vores eget ønske. Vi deler arbejdet med kandidaterne, og det er godt, vi har den samme viden og benytter de samme redskaber, når vi skal samarbejde om dem på bedst mulig vis. Vi fik nogle gode redskaber med os, og det var derudover udbytterigt at høre om virksomhedernes udfordringer og succeser. Jeg ser allerede frem til at mødes igen i de netværk, der blev lagt op til, vi skal etablere med fokus på arbejdet som mentorer".

 

 

Åbne mentorkurser foråret 2019

Åbne mentorkurser

Vi forventer at afholde to mentorkurser i foråret 2019. De endelige datoer er ikke fastsat.

 

Alle dage starter vi kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

Prisen for en kursusdag inkl. forplejning og materialer er 1395,- kr. + moms

Hvis et mentorkursus er relevant for dig og dine kollegaer, og I samtidig ønsker at høre om andres erfaringer (kollegaer fra andre jobcentre og medarbejdere i virksomheder) med mentorforløb, er et åbent kursus hos os en god mulighed for dette.

Kontakt Marianne Nissen på marianne@danskhandicapforbund.dk, hvis et kursus har din interesse, og du ønsker at tilmelde dig og dine kollegaer eller blot få mere information.

 

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT