Konsulenthuset Dansk Handicap Forbund

Konsulenthuset Dansk Handicap Forbund arbejder målrettet for at skabe et liv med lige muligheder for personer med handicap. Vi har mere end 90 års erfaring på handicapområdet. Disse erfaringer vil vi gerne bringe i spil til gavn for så mange som muligt. Det gælder også, de erfaringer og data vi har fra de projekter, som vores projektafdeling står for. Dem kan du læse mere om her.

Det gør vi ved at tilbyde virksomheder, jobcentre, organisationer og fonde viden om og metoder til at arbejde for og med personer med handicap. Vi giver sparring omkring organisations- og ledelsesudvikling, CSR-strategi og tilgængelighed, der altid har være en mærkesag  for os.

Vi ønsker på bedste vis at udnytte de ressourcer og kompetencer, vi har, for derigennem at forbedre forholdene for mennesker med bevægelseshandicap generelt. Dette arbejde er en naturlig forlængelse af forbundets værdisæt, hvor vi ser os selv som brobygger mellem det offentlige, det private og det civile samfund. Med dette arbejde bidrager vi konkret til at fjerne de barrierer, fordomme og misforståelser, der opstår, når mennesker med handicap skal leve et liv med lige muligheder.

Ydelserne
I Dansk Handicap Forbund har vi mere end 90 års erfaring med det handicappolitiske område, og det er netop den viden, der adskiller Konsulenthuset Dansk Handicap Forbund fra andre konsulenthuse. Vi tilbyder klassiske konsulentydelser som projektstyring og -ledelse, og vi gør det med udgangspunkt i vores dybe handicappolitiske rødder og vores virke som frivillig organisation.

Konsulenterne
Vores konsulenter, der består af både ansatte og frivillige, er mangfoldige. Det gælder også den erfaring, de bidrager med, når de løser opgaver. Flere har mange års projekt- og ledelseserfaring fra det private erhvervsliv, andre er stærke på lovgivning og praktiske foranstaltninger i forhold til personer med handicap. Fællesnævneren for konsulenternes kompetencer er, at de har indblik i og forståelse for, hvordan civilsamfundet fungerer bedst, når de enkelte elementer skal arbejde sammen. Og den viden deler de meget gerne ud af.

Samarbejdspartnerne
Når opgaverne kræver inddragelse af eksterne eksperter, har vi et netværk af samarbejdspartnere, som vi inddrager. Det være sig forskere, producenter af hjælpemidler, politikere og selvfølgelig dem, det hele drejer sig om: personer med handicap. I det omfang det giver mening og kan styrke opgaveløsningen, vil vi gå i dialog med vores kunder om brugen af disse.

Off. institutioner

Off. institutioner

Når vi samarbejder, kommer vi tættere på at give personer med handicap et liv med lige muligheder. Se jeres muligheder her.

Virksomheder

Virksomheder

Her kan du læse mere om hvad Konsulenthuset Dansk Handicap Forbund kan hjælpe din virksomhed med.  

Organisationer

Organisationer

Her kan du læse mere om hvad Konsulenthuset Dansk Handicap Forbund kan hjælpe din organisation med.

Udd.institutioner

Udd.institutioner

Lad vores konsulenter klæde jeres studerende på til mødet med personer med handicap.

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT